SISTEM PENGURUSAN KEBENARAN MERANCANG, MAJLIS BANDARAYA IPOH