Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

KAWALAN PEMBANGUNAN BARU DALAM KAWASAN WARISAN

Kawalan Pembangunan Baru

GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN BARU SECARA INFILL/REPLACEMENT DI ATAS LOT KOSONG DI  PERSEKITARAN RUMAH KEDAI WARISAN

Garis Panduan kawalan pembangunan baru secara infill/replacement di atas lot kosong di  persekitaran rumah kedai warisan ini adalah sangat penting bagi membantu mengawal pembangunan. Pembangunan Infill ialah pembangunan di atas tanah kosong sedia ada atau bangunan sediada bersifat sementara yang membolehkan nya dirobohkan dan pembangunan baru dilakukan. Rujuk Rajah 6.1 untuk tapak kosong bagi tujuan pembangunan secara infill.  

Bagi tujuan kajian ini, pembangunan infill juga boleh dilakukan secara penggantian (Re-placement) di atas kawasan bangunan sedia ada yang tiada nilai warisan atau nilai yang signifikan dan dirobokan bagi membolehkan pembangunan semula boleh dilakukan. Rujuk lokasi pembangunan secara replacement di Rajah 6.2

Kaedah IF (IF1, IF 2 dan IF 3) terpakai untuk tanah-tanah lot kosong /tapak penggantian bangunan tidak bernilai warisan yang terletak di antara bangunan-bangunan warisan di dalam dan diluar kawasan kawalan iaitu di Core Zone dan Buffer Zone.  

Kaedah infill adalah untuk tanah-tanah kosong di deretan bangunan sedia ada iaitu:

 1. IF 1 untuk pembangunan infill di lot kosong di deretan rumah kedai bangunan lot pendek, kurang dari 50 kaki atau 15.24 meter
 2. IF 2 adalah bagi tanah kosong di deretan rumah kedai berkeadaan baik (70% ensambles) di kawasan persekitaran deretan bangunan 3 tingkat dan lebih.
 3. IF 3 adalah bagi tanah kosong di kawasan persekitaran deretan bangunan dengan pelbagai ketinggian, gaya dan era berbeza.
 4. IF 4 adalah bagi pembangunan secara komprehensif dan free standing di dalam kawasan warisan.  

Kategori ini adalah sangat penting bagi memastikan pembangunan boleh dilakukan secara berterusan dengan mengambil inisiatif yang positif bagi memelihara core zone. Kaedah-kaedah ini diringkaskan seperti Jadual 6.1. 

Kaedah IF

  KAEDAH IF
PEMBANGUNAN BARU SECARA INFILL

Di Lot Kosong Antara Bangunan Warisan Kategori 2 & Penggantian Bangunan Baru.

IF 1

Lot Kosong / Penggantian Di dalam Deretan Bangunan < 50 kaki panjang

 

 IF 2

Lot Kosong / Penggantian Di dalam Deretan Bangunan yang berkeadaan baik (70% ensambles)

 

 IF 3

Lot Kosong / Penggantian Di dalam Deretan Bangunan Pelbagai Ketinggian, Gaya dan Era Berbeza

 

 IF 3

Lot Kosong / Penggantian Secara Pembangunan Komprehensif dan Free Standing

 

 

Jadual 6.1

 Kaedah  Kedudukan Tanah Kosong /Cadangan Pembangunan Semula  Di Dalam Deretan Bangunan (Tingkat)   Persekitaran Streetscape   Lebar Bukaan Bahagian Hadapan   Prasyarat Ketinggian Bangunan Di Barisan Belakang* Ketinggian Dibenar
Bahagian Hadapan Di Bahagian Belakang
IF 1  Tidak berkenaan Terletak di dalam deretan rumah kedai bangunan lot pendek, kurang dari 50 kaki atau 15.24 meter Tidak berkenaan Tidak berkenaan
 • Merujuk kepada profil bangunan kedai bersebelahan
IF 2  Tertakluk kepada ketinggian 70% dari bangunan yang terdapat di dalam deretan yang sama Terletak di dalam persekitaran warisan yang mempunyai nilai sejarah dan kebudayaan  Tidak berkenaan Melebihi 3 tingkat
 Ketinggian Bangunan di Deretan Yang Sama (70% ensambles) Ketinggian Yang Dibenarkan di bahagian hadapan   Ketinggian Yang Dibenarkan di bahagian belakang
 2 tingkat  2 tingkat  3 tingkat
 3 tingkat  3 tingkat  5 tingkat
 4 tingkat dan lebih  Mengikut ketinggian bangunan bersebelahan

 5 tingkat untuk core zone

7 tingkat untuk buffer zone

IF 3
Pelbagai ketinggian dan gaya/era berbeza Kawasan warisan Tidak berkenaan Melebihi 5 tingkat
 • Mengekalkan profil bangunan rumah kedai dengan bumbung curam. Tertakluk kepada HIA
IF 4
Plot tanah sesebuah tidak di dalam deretan rumah kedai Kawasan warisan Tidak berkenaan Melebihi 5 tingkat
 • Pembangunan secara komprehensif atau free standing yang sensitif kepada persekitaran warisan.
 • Mengekalkan profil bangunan rumah kedai dengan bumbung curam. Tertakluk kepada HIA.

Jadual 6.1.  : Kaedah Infill (IF) – Perincian Kawalan Pembangunan Semula di Kawasan Bandar Warisan

Nota :  * barisan bangunan selepas lorong belakang

IF 1

KAEDAH IF 1 UNTUK PEMBANGUNAN INFILL  DI TANAH KOSONG DI DERETAN RUMAH KEDAI BANGUNAN LOT PENDEK, KURANG DARI 50 KAKI ATAU 15.24 METER


Pemakaian Kaedah IF 1

Kaedah IF 1 adalah kaedah untuk membangunkan secara infill :

 1. Lot kosong di deretan rumah kedai bangunan yang pendek iaitu kurang dari 50 kaki atau 15.24 meter.
 2. Pembangunan baru dengan penggantian (replacement) iaitu perobohan bangunan usang yang sudah tidak selamat digunakan dan mendapat pengesahan kejuruteraan bangunan / bangunan sedia ada yang tidak mempunyai ciri-ciri warisan yang signifikan.

Kawalan Ketinggian Kaedah IF 1

 1. Bahagian hadapan hendaklah dibina dengan merujuk kepada profil bangunan warisan bersebelahan dengan ritma /horizontal dan vertical bands
 2. Ketinggian yang dibenarkan hanyalah mengikut ketinggian bangunan bersebelahan.  

Kawalan Kaedah IF 1 (Tambahan)

 1. Reka bentuk fasad luaran termasuk bukaan tingkap dan pintu juga mengikut reka bentuk asal bangunan bersebelahan di dalam deretan yang sama.  
 2. Kaedah ini menekankan kepada mengekalkan profil rumah kedai dengan bumbung curam dan mengekalkan kecerunan bumbung pada kecerunan yang sama dengan bangunan-bangunan bersebelahan.
 3. Kemasan bumbung terracota, tingkap, kemasan lantai dan lain-lain hendaklah sesuai dengan bangunan warisan yang berhampiran.
 4. Laluan pejalan kaki (five footway) hendaklah disediakan /dikekalkan selaras dengan laluan kaki lima bangunan warisan dalam barisan lot.
 5. Sebarang perletakkan struktur (binaan/tumbuhan) di laluan kaki lima adalah tidak dibenarkan.
 6. Mematuhi Garis Panduan Perletakan Papan Tanda.
 7. Unit luar kompressor pendingin hawa tidak boleh diletakkan di bahagian fasad hadapan.
 8. Menggunakan skima warna pastel yang sesuai dalam persekitaran warisan.
 9. Jurutera bertauliah hendaklah mengesahkan kaedah pembinaan dan perobohan tidak akan mengganggu bangunan warisan bersebelahan.
 10. Laporan HIA hendaklah dikemukakan oleh arkitek yang mengemukakan pelan.

IF 2

KAEDAH IF 2 UNTUK PEMBANGUNAN INFILL  DI TANAH KOSONG DENGAN BUKAAN 12 METER DAN LEBIH DI KAWASAN WARISAN

Pembangunan Kaedah IF2 adalah kaedah yang boleh digunapakai pada pembangunan infill yang dicadangkan di tanah kosong atau secara replacement bangunan dalam barisan bangunan warisan yang masih mengekalkan fasad bangunan sedia ada dan persekitaran warisan yang yang mempunyai nilai sejarah & kebudayaan.


Pemakaian Kaedah IF2

 1. Kaedah ini boleh diaplikasi kepada lot kosong atau bangunan yang tidak mempunyai nilai warisan berdasarkan kajian inventori bangunan yang dilakukan.
 2. Untuk bangunan bersebelahan bangunan warisan atau persekitaran warisan yang masih berkeadaan baik dan mengekalkan ketinggian yang sama (70% ensambles).
 3. Telah terdapat pembangunan yang melebihi 3 tingkat atau 5 tingkat pada deretan bangunan bersebelahan dan belakang.

Kawalan Ketinggian Kaedah IF2

 1. Bahagian belakang bangunan (hadapan dan belakang) boleh dibenarkan dengan ketinggian berikut :
 Ketinggian Bangunan di Deretan Yang Sama (70% ensambles) Ketinggian Yang Dibenarkan di bahagian hadapan   Ketinggian Yang Dibenarkan di bahagian belakang
 2 tingkat  2 tingkat  3 tingkat
 3 tingkat  3 tingkat  5 tingkat
 4 tingkat dan lebih  Mengikut ketinggian bangunan bersebelahan

 5 tingkat untuk core zone

7 tingkat untuk buffer zone

ii.  Bahagian hadapan hendaklah dibina dengan merujuk kepada profil bangunan warisan bersebelahan dengan ritma /horizontal dan vertical bands.

Kawalan Kaedah IF2 (Tambahan)

 1. Kaedah ini menekankan kepada mengekalkan profil rumah kedai dengan bumbung curam dan profil bangunan rumah kedai
 2. Laluan pejalan kaki (five footway) hendaklah disediakan dan selaras/ bersambungan dengan laluan kaki lima bangunan warisan dalam deretan lot.
 3. Sebarang perletakkan struktur (binaan/tumbuhan) di laluan kaki lima adalah tidak dibenarkan.
 4. Mematuhi Garis Panduan Perletakan Papan Tanda.
 5. Kemasan bumbung terracota, tingkap, kemasan lantai dan lain-lain hendaklah sesuai dengan bangunan warisan yang berhampiran.
 6. Menggunakan skema warna pastel yang sesuai dalam persekitaran warisan.
 7. Unit luar kompressor pendingin hawa tidak boleh diletakkan di bahagian fasad hadapan.
 8. Jurutera bertauliah hendaklah mengesahkan kaedah pembinaan dan perobohan tidak akan mengganggu bangunan warisan bersebelahan.
 9. Laporan HIA hendaklah dikemukakan oleh arkitek yang mengemukakan pelan.

 

 • p45
 • p46
 • p47
 • p48
 • p49
 • p50

IF 3

KAEDAH IF3 UNTUK PEMBANGUNAN INFILL & REPLACEMENT BAGI TANAH KOSONG DI KAWASAN PERSEKITARAN DERETAN BANGUNAN DENGAN PELBAGAI KETINGGIAN, GAYA DAN ERA BERBEZA.


Pembangunan Kaedah IF3 adalah pembangunan baru secara infill dalam kawasan warisan.   Kaedah ini boleh digunapakai pada pembangunan infill yang dicadangkan dalam zon warisan yang telah mempunyai bangunan sedia ada dalam pelbagai ketinggian dan gaya/era yang berbeza.

Pemakaian Kaedah IF3

 1. Kaedah IF3 boleh diaplikasi kepada lot kosong dengan kaedah pembinaan baru dalam kawasan warisan.  
 2. Telah terdapat pembangunan yang melebihi 5 tingkat pada deretan bangunan atau barisan belakang.
 3. Kaedah IF3 menekankan kepada mengekalkan profil rumah kedai dengan bumbung curam dan profil bangunan rumah kedai untuk mengekalkan kepentingan OUV kawasan warisan dan memastikan pembangunan baru seterusnya dilakukan dengan sensitif.

Kawalan Kaedah IF3

 1. Bangunan baru yang dibina secara infill di atas lot kosong dalam zon warisan yang telah mempunyai bangunan sedia ada dalam pelbagai ketinggian dan gaya/era yang berbeza perlu member keutamaan kepada mana-mana bangunan warisan yang terletak di kiri, kanan, hadapan atau belakangnya.  
 2. Ketinggian bangunan infill di fasad hadapan mesti mengikut ketinggian bangunan warisan di kiri atau kanan lot kosong tersebut, yang mana terendah.    
 3. Bahagian hadapan hendaklah dibina dengan merujuk kepada profil bangunan warisan bersebelahan.  
 4. Bahagian belakang boleh dibenarkan sehingga 5 tingkat bagi core zone dan 6-7 tingkat bagi buffer zone.

Kawalan Kaedah IF3 (Tambahan)

 1. Kemasan bumbung terracota, tingkap, kemasan lantai dan lain-lain hendaklah sesuai dengan bangunan warisan dalam kawasan warisan dan persekitaran yang berhampiran atau bangunan warisan bersebelahan.
 2. Laluan pejalan kaki (five footway) hendaklah disediakan dan selaras / bersambungan dengan laluan kaki lima bangunan warisan dalam deretan lot.
 3. Sebarang perletakkan struktur (binaan/tumbuhan) di laluan kaki lima adalah tidak dibenarkan.
 4. Menggunakan skema warna pastel yang sesuai dalam persekitaran warisan.
 5. Mematuhi Garis Panduan Perletakan Papan Tanda.
 6. Jurutera bertauliah hendaklah mengesahkan kaedah pembinaan dan perobohan tidak akan mengganggu bangunan warisan bersebelahan dan berhampiran.
 7. Laporan HIA hendaklah dikemukakan oleh arkitek yang mengemukakan pelan.

 

 • p53
 • p54

IF 4

KAEDAH IF4 UNTUK PEMBANGUNAN BARU SECARA KOMPREHENSIF DAN BANGUNAN FREE STANDING DI KAWASAN WARISAN


Pemakaian Kaedah IF4

Garis Panduan Kawalan Perancangan dan Reka Bentuk menggunakan Kaedah IF 4 adalah untuk kawalan pembangunan baru secara komprehensif dan menggunakan kaedah Free Standing di Kawasan Warisan.

Kawalan ini disediakan untuk mengawal pembangunan free standing di atas plot-plot tanah komersil yang tidak terletak di antara barisan bangunan warisan kategori 1 dan 2, tetapi masih di dalam kawasan warisan manakala kawasan sekitarnya telah mempunyai bangunan melebihi 5 tingkat.   

Pembangunan secara tidak sensitif akan memberi kesan negatif kepada persekitaran kawasan warisan. Garis panduan ini adalah garis panduan reka bentuk bangunan. Perincian berkaitan dengan kawalan komersil perlu dirujuk kepada garis panduan pembangunan komersil yang berkaitan dan dibaca bersama garis panduan ini.


Skala Bangunan

 1. Bangunan baru hendaklah direkabentuk supaya seimbang dan sensitif dengan pembangunan bangunan warisan sekitar dari segi ketinggian saiz dan rekabentuk.  Blok massing bangunan perlulah dikecil-kecilkan supaya tidak membentuk bongkah besar yang akan mengubah fabrik bandar.  
 2. Kedudukan dan reka bentuk bangunan baru hendaklah mengambil kira pembangunan sedia ada di sekeliling untuk menghasilkan pemandangan yang bersesuaian.
 3. Reka bentuk bangunan hendaklah menyumbang kepada perubahan bentuk dan saiz di antara bangunan besar dengan bangunan lebih kecil di sekitar kawasan tersebut, atau dengan kawasan pembangunan yang bekepadatan rendah.

Orientasi dan Kedudukan Bangunan

 1. Orientasi bangunan mestilah tidak menghalang pandangan dan aksesibiliti.
 2. iBangunan tidak dibenarkan menghalang akses orang ramai ke bahagian rezab sungai. Perancangan yang menjurus kepada monopoli visual, akses dan privasi kepada individu tertentu tidak dibenarkan.
 3. Bangunan yang terletak di simpang jalan perlu mengikut garisan ‘corner splay’.
 4. Fasad perlu direka bentuk untuk menjadi satu ‘landmark’ dengan fitur reka bentuk yang menarik

Reka Bentuk Bangunan

 1. Reka bentuk bangunan mesti sensitif kepada persekitaran warisan bandar.  
 2. Reka bentuk bangunan baru mesti mengambil kira bangunan bersebelahan dan persekitaran bagi mewujudkan kesinambungan dan keharmonian di antara bangunan. Reka bentuk haruslah sympathetic terhadap pembangunan sedia ada di lot bersebelahan dan perlu mengambil kira ciri-ciri fizikal dan sosio-budaya setempat.
 3. Mengekalkan profil bangunan rumah kedai dengan bumbung curam.
 4. Jurutera bertauliah hendaklah mengesahkan kaedah pembinaan dan perobohan tidak akan mengganggu bangunan warisan bersebelahan dan berhampiran.
 5. Laporan HIA hendaklah dikemukakan oleh arkitek yang mengemukakan pelan.

Bangunan menghadap Jalan Tempatan Kawasan Warisan

 1. Bangunan baru free standing yang menghadap kawasan deretan rumah kedai warisan perlu menyediakan podium 2-3 tingkat mengikut ketinggian bangunan warisan di hadapannya (di sebelah jalan).  
 2. Bagi bangunan baru free standing di dalam Core Zone yang dibolehkan sehingga mencapai ketinggian 5 tingkat, selepas tingkat ke 2 atau ke 3 (bergantung kepada bangunan berdekatan, yang mana lebih rendah), anjakan ke dalam seluas 3 meter perlu dibuat sebelum bangunan dinaikkan lagi sehingga ke tingkat ke lima.
 3. Bagi bangunan di Buffer Zone, anjakan 3 meter ke dalam perlu dibuat pada setiap selang dua tingkat bangunan bagi mengurangkan kesan bongkah dan menyediakan persekitaran rupa bentuk bandar yang sinonim dengan bangunan warisan rumah kedai sedia ada.
 4. Tiada jalan susur perlu disediakan dan tidak ada anjakan bangunan diperlukan. Ini adalah untuk memastikan kaki lima rumah kedai tidak terhalang atau terganggu, dan kesinambungan lingkaran laluan pejalan kaki yang lancar dapat disediakan.  
 5. Reka bentuk bangunan perlu mengambil kira keperluan golongan kurang upaya dan golongan cacat.
 6. Bangunan baru hendaklah dibina dan direka bentuk agar tidak menghalang pemandangan dari bangunan sedia ada ke sekitar kawasan terutama ke kawasan jalan utama, kawasan lapang dan sungai.

Bangunan menghadap Jalan Utama Bandar

 1. Bagi bangunan baru yang menghadap jalan utama di dalam Core Zone,  jalan susur perlu disediakan sekiranya diperlukan untuk melengkapkan rangkaian jalan bandar.  
 2. Sekiranya jalan susur tidak diperlukan,  bangunan boleh dibuat terus menghadap jalan utama tanpa menyediakan anjakan, tertakluk kepada keperluan parkir.
 3. Bagi bangunan free standing di dalam Buffer Zone yang dibina menghadap jalan utama dan bukan bangunan warisan di bersebelahan jalan,  bangunan boleh direka bentuk dengan menyediakan anjakan bangunan mengikut amalan biasa.  
 4. Bangunan juga boleh direka bentuk tanpa anjakan ke dalam setiap sela dua tingkat sehingga ke enam atau tujuh.  
 5. Walau bagaimanapun,   rupa bentuk yang lebih sensitif kepada skala, bentuk bumbung dan rupa bentuk fasad rumah kedai warisan digalakkan.  

Rujuk gambarajah untuk perincian.

 • p56
 • p57

Infill / Re-Placement

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN INFILL DAN RE-PLACEMENT

Garis Panduan Kawalan Kerja-Kerja Infill  dan Re-placement  diperincikan di dalam Jadual berikut.

Bumbung

ITEM REKA BENTUK MATERIAL - KEPERLUAN NOTA


BUMBUNG

 • Bentuk bumbung dan kemasan
 
 •  Bumbung curam mengikut kecerunan dan bentuk bumbung bersebelahan bangunan warisan, jika dalam satu barisan rumah kedai, atau di kawasan kejiranan bangunan warisan dan jika di kawasan lain.
 •  Bahan bumbung terracotta atau tanah liat semulajadi dengan profil yang sesuai boleh digunakan.
 -
 • Bumbung Rata (flat roof) hanya di benarkan di bahagian belakang bangunan (tidak menghadap kawasan warisan) jika ciri-ciri persekitaran tidak lagi didominasi oleh persekitaran bumbung curam.
 •  Dibenarkan jika untuk taman hijau (green roof) dan tertakluk kepada HIA.
-
 •  Unjuran
 • Garisan ujuran bumbung di hadapan, kaedah pembinaan dan gutter perlu sebaris dengan bangunan warisan bersebelahan. 
-  -
 • Skylight 
 • Skylight pada bangunan ‘infill’ yang bersebelahan dengan bangunan warisan. 
 • Skylight tidak dibenarkan. 
 -
 • Bumbung ‘Jack’
 • Bumbung ‘Jack’ pada bangunan ‘infill’ bersebelahan dengan bangunan warisan.
 • Dibenarkan jika ‘infill’ pada bahagian barisan sedia ada yang menggunakan bumbung ‘Jack’ untuk penyamaan dengan bangunan bersebelahan bangunan warisan.
-

 

Fasad

ITEM REKA BENTUK MATERIAL - KEPERLUAN NOTA

 FASAD

Fasad hadapan dan sisi

 1. Fasad hadapan hendaklah harmoni dan mengambil kira elemen horizontal dan vertikal serta ritma yang selaras dengan persekitaran warisan.
 2. Reka bentuk bangunan infill pada lot tepi (end lot) dan penjuru (corner) perlu mengambil kira reka bentuk bahagian berkenaan.
 3. Ketinggian aras lantai perlu dikoordinasikan dengan bangunan bersebelahan.
 • Bahan, kemasan, tekstur, warna dan sebagainya perlu bersesuaian dengan bangunan warisan bersebelahan.
 • Reka bentuk fasad bangunan adalah subjektif. Oleh yang demikian, penentuan rupa fasad yang besesuaian adalah bergantung kepada Laporan HIA yang disediakan oleh konsultan dan jawatankuasa penilai. Walau bagaimanapun, penggunaan ritma yang betul akan memudahkan fasad dibuat evaluasi oleh pihak MBI.  Fasad hadapan bagi penggantian (replacement) perlu mengikut fasad bangunan bersebelahan (Reinstate) 
Kaki lima dan laluan verandah.  a) Rumah kedai sedia ada adalah sinonim dengan kaki lima sama ada berbentuk arch atau lurus.
 • Pembangunan yang bersebelahan dengan bangunan warisan yang mempunyai laluan pejalan kaki hendaklah mematuhi saiz lebar dan reka bentuk laluan ini untuk tujuan kesinambungannya.
 • Bahan dan rupa kemasan kaki lima ini hendak bersesuaian dengan bangunan warisan. 
 b) Jika tiada laluan pejalan kaki yang berkesinambungan.
 •  Pembangunan dan reka bentuk hendaklah mematuhi bangunan warisan yang bersebelahan dari segi edge jalan.
 • Jarak tiang ritma rumah kedai hendaklah dirujuk kepada bangunan warisan bersebelahan.

Fasad belakang

ITEM REKA BENTUK MATERIAL - KEPERLUAN NOTA
 FASAD BELAKANG
(fasad yang menghadap lorong belakang)
 • Kesesuaian dari segi material, kemasan, tekstur, profil dan reka bentuk bagi bangunan bersebelahan dengan bangunan warisan adalah digalakkan.
 •  Fasad belakang hendaklah direka dengan menarik untuk disesuaikan dengan konsep menggunakan lorong belakang untuk aktiviti yang bersesuaian dan selamat untuk pejalan kaki.
 •  Perletakan peralatan mekanikal seperti compressor pendingin hawa, outlet untuk cerombong asap dan lain-lain hendaklah tidak menghalang kepada laluan dan hendaklah dilindung dari pandangan visual.

Party Wall

ITEM REKA BENTUK MATERIAL - KEPERLUAN NOTA
 ‘PARTY WALL’
 • Bangunan baru tidak boleh merosakkan keaslian ‘gable wall’ / ‘party wall’ (merit artistik) bagi bangunan warisan bersebelahan.
 • Pembangunan baru hendaklah mengambil kira profil party wall sedia ada.
 -
Struktur  dinding pemisah
 • Integriti stuktur sedia ada yang bersambungan dengan bangunan warisan tidak boleh dikompromi atau dirosakkan disebabkan pembangunan ‘infill’. 
 • Bahan yang digunakan dalam pemuliharaan bagi dinding pemisah perlu bersesuaian secara tradisional.
 • Dinding pemisah baru adalah tertakluk kepada reka bentuk jurutera.
 • Jurutera hendaklah menunjukkan justifikasi reka bentuk dan kaedah reka bentuk dalam Laporan HIA untuk memastikan struktur sedia ada dinding pemisah tidak terganggu dengan pembinaan baru berkenaan. 

Kanopi

ITEM REKA BENTUK MATERIAL - KEPERLUAN NOTA

KANOPI

Penggunaan kanopi dari metal decking seperti ini adalah tidak sesuai dalam kawasan warisan

 • Kanopi adalah reka bentuk struktur ringan di atas tingkap dan di kaki lima bagi mengelakkan sinaran dan tempias matahari.
 • Bahan asal kerangka kayu dan bumbung adalah sama dengan bumbung utama.

 • Struktur kanopi baru pada fasad bangunan adalah dibenarkan tertakluk kepada jenis bahan binaan dan reka bentuk.  Bahan dari kaca atau elemen yang berkilat adalah tidak dibenarkan

Papan Tanda - Ruang Pengiklanan

ITEM REKA BENTUK MATERIAL-  KEPERLUAN NOTA
PAPAN TANDA/ RUANG PENGIKLANAN
 • Papan tanda perlu direka bentuk dan dipasang mengikut piawaian untuk papan tanda (rujuk Garis Panduan Perletakan Papan Tanda).
 • Pematuhan mengikut garis panduan
 -

Keselamatan

ITEM REKA BENTUK MATERIAL - KEPERLUAN NOTA
 KESELAMATAN
 •  Pemasangan peralatan pemantauan keselamatan adalah dibenarkan.
 -  -

Basement atau Ruangan Tanah

ITEM REKA BENTUK MATERIAL - KEPERLUAN NOTA
BASEMENT ATAU RUANGAN BAWAH TANAH
 • Ruang bawah tanah atau basement adalah tertakluk kepada laporan jurutera.
 • Dalam persekitaran warisan basement adalah tidak digalakkan.
 -

Telaga Udara atau Airwells

ITEM REKA BENTUK MATERIAL - KEPERLUAN NOTA

TELAGA UDARA -AIRWELLS

 • Reka bentuk bangunan infill adalah digalakkan supaya mempunyai profil yang sama dengan bangunan warisan.  Saiz dan kedudukan ‘airwell’ hendaklah mengikut kedudukan ‘air well’ bangunan warisan bersebelahan (jika ada).
 • Bumbung boleh laras/ fleksibel yang boleh dialihkan/ bumbung untuk perlindungan jenis yang tetap adalah dibenarkan.
-  -

Mekanikal dan elektrikal

ITEM REKA BENTUK MATERIAL - KEPERLUAN NOTA

 MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

 • Kipas ekzos (exhaust fan)
 • Perlu diletakkan di fasad belakang. 

 • Bahan ‘anodized’ atau ‘colour coated’ boleh digunakan.
 -
 •  Saliran dan perpaipan
 • Keseluruhan utiliti dan paip saluran kecuali untuk corong air hujan tidak digalakkan pada fasad hadapan.  Air hujan perlu dihalakan terus ke longkang.
 -  -
 • Pendingin udara
 • Menara penyejukan air perlu diletakkan jauh daripada lembapan yang akan meresap ke bangunan warisan.
 • Kompressor unit luar hendaklah diletakkan di bahagian belakang.  Unit kompressor ini hendaklah mempunyai bilangan yang minima sahaja.  Jurutera hendaklah memilih sistem yang terbaik untuk kawasan warisan.
 -
 •  Menara air
 • Menara air perlu hendaklah direka bentuk supaya terlindung dari pandangan visual sama ada dalam kawasan tertutup atau menggunakan konsep trellis dan kikisi boleh laras dengan warna yang bersesuaian.
 • Tidak boleh kelihatan lebih tinggi daripada atas bumbung.
 
 • Piring TV
 • Piring satelit diletakan di bahagian fasad hadapan atau sisi atau penjuru bangunan.
 •  Tidak boleh kelihatan daripada jalan.
 
 • Menara telekomunikasi
 • Menara telekomunikasi  atau sebagainya di atas bumbung atau ‘gantries’ sebaris dengan sisi bangunan
 • Sebarang bentuk menara di atas bumbung, fasad bahagian laman belakang adalah tidak dibenarkan.
 

 

Rajah

 

 • p51
 • p52

Ipoh

Bangunan Bulan Bintang 1940
Bangunan Chevrolet
Bangunan Chung Thye Phin
Bangunan Overseas Bank
Bangunan SPA Perak Muzium
Bangunan awal stesen keretapi
Bomba lama ipoh
Hugh Low Street 1887
HughLowStreet
Ipoh Club
Jalan Panglima
Jalan Sultan Yusuf 1962
bangunanpersekutuan
lam looking bazar
market- jalan laxamana
ntmarket
pejabat pos lama ipoh
simee

Artikel Berkaitan