Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

KELAS PENGGUNAAN TANAH

 

Sub Enclave 1.1 : Enclave Pentadbiran
Pekan Lama 
Sub Enclave 1.2 : Enclave Pentadbiran
Kawasan Rizab Keretapi Tanah Melayu, Medan Kidd dan Ibu Pejabat Polis 
Sub Enclave 2.1 : Enclave Perkhidmatan
Jalan Lahat
Sub Enclave 3.1 : Enclave Pelbagai Budaya
Pekan Lama
Sub Enclave 3.2 : Enclave Pelbagai Budaya
Kg. Kuchai Tebing Sg. Kinta
Sub Enclave 4.1 : Enclave Komersial Bercampur
Jln.C.M Yusof
Sub Enclave 5.1 : Enclave Komersial Tradisional Bersejarah
Pekan Baru Ipoh
Sub Enclave 5.2 : Enclave Komersial Tradisional Bersejarah
UTC-Jalan Sultan Idris Shah
Sub Enclave 6.1 : Enclave Komuniti

 

Sub Enclave 1.1

KAWASAN KAWALAN CORE ZONE
Sub Enclave 1.1 : Enclave Pentadbiran

Pekan Lama

SEMPADAN
(RUJUK PETA)

 1. Rizab Landasan Keretapi Tanah Melayu (Barat)
 2. Jalan Tun Abdul Razak (Selatan)
 3. Jalan Sultan Yusof (Timur)
 4. Jalan Kompleks Islam (Timur Laut)
 5. Jalan St. John (Utara)
 • se1_1
KOLUM I   ZON GUNA TANAH UTAMA INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT  PERNIAGAAN   PENGANGKUTAN  KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI

1. Semua pemajuan perlu mematuhi aspek perundangan, dasar, garis panduan dan piawaian kawasan warisan, garis panduan perancangan oleh PBN, PBT dan agensi-agensi teknikal.

2. Kawalan nisbah plot, kawalan densiti dan ketinggian tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan.

3. Mana-mana kegunaan yang tidak tersenarai atau jika terdapat percanggahan di dalam penyenaraian, undang –undang kecil MBI dan keputusan-keputusan Majlis Penuh akan mengatasi KPT ini.

4. Pertimbangan berasaskan merit boleh dibuat mengatasi kelas kegunaan ini bagi projek-projek kegunaan kerajaan dan projek berkepentingan negeri dan negara, tertakluk kepada kelulusan Pihak Berkuasa Negeri. 

 KOLUM II AKTIVITI UTAMA YANG DIBENARKAN MENGIKUT PANDUAN ZON E3: Keagamaan Awam
E7: Kemudahan Pendidkan Awam 
A1: Runcit & Perkhidmatan Am
A2: Perkhidmatan Peribadi & Isi Rumah
A3: Kewangan  & Perkhidmatan Ikhtisas 
 G1: Semua jenis pengangkutan dan kemudahan berkaitan F1: Tanah Lapang
F3: Kawasan Hijau 
 KOLUM III  AKTIVITI LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN
                    Dibenarkan 
 

 Dibenarkan Dengan Syarat

(rujuk syarat yang dikenakan)

   Menolak / Tidak Dibenarkan

A - KOMERSIAL / TRED

A AKTIVITI KOMERSIAL / TRED ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI
 A1  Runcit Dan Perkhidmatan Am         Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama

Semua jenis komersial/ tred tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan (core zone) dan garis panduan  pelesenan MBI

Aktiviti penternakan burung walit tidak dibenarkan langsung di dalam kawasan core zone dan buffer zone

Semua pemasangan papan iklan dan papan tanda perlu mematuhi garis panduan  papan iklan kawasan warisan

                      
 A2  Perkhidmatan Peribadi dan Isi Rumah         Tidak berkaitan
 A3  Kewangan  Dan Perkhidmatan Iktisas          Tidak berkaitan
 A4  Jualan Borong – Gudang Dan Pengedar          Tidak berkaitan
 A5  Makanan Dan Minuman (dalam bangunan)         Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama
 A6  Gerai penjaja (luar bangunan)          Hanya di kawasan yang dizonkan khusus
A7  Panggung wayang/dewan teater/disko/ kelab malam          Tidak berkaitan
A8 Hiburan Dan Riadah  Lain (Dalam Bangunan )          Tidak memberi kacau ganggu kepada kawasan sekitar
A9 Gelanggang sukan swasta (dalam bangunan)          Tidak berkaitan
A10 Taman Tema Luar         Secara bermusim dengan kelulusan permit khas acara 
A11 Pejabat Perkhidmatan (Service Office)          Tidak berkaitan
A12 Penginapan Pelancong          Tidak berkaitan
A13 Komersial Asas Pelancongan          Tidak berkaitan
A14 Pangsapuri Servis (mixed used)          Tidak berkaitan
A15 SOHO (mixed used)         Dengan ruang lantai minima 450kaki persegi minima di atas tanah pemajuan minima 2 ekar
A16 Ruang Pameran/Galeri Seni dan Kraf /Muzium Swasta          Tidak berkaitan
A17 Stesen Minyak          Tidak berkaitan
A18 Tempat Letak Kereta         Tempat letak kereta swasta yang menyewa rizab pengangkutan 
A19 Tadika & Pusat Jagaan Kanak-Kanak          Tadika yang beroperasi di dalam kegunaan kerajaan dan menyokong keperluan setempat sahaja
A20 Pasar basah barangan harian (semua barangan)         Tidak berkaitan 
A21 Kedai Menjual Batu Nisan/Keranda          Tidak berkaitan
A22 Tred lain yang dijalankan secara turun temurun          Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

 

B - INDUSTRI PERKHIDMATAN

B INDUSTRI PERKHIDMATAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI
 B1  Operasi Kitar Semula Barangan Lusuh          Tidak berkaitan Mana-mana kegunaan industri perkhidmatan yang dibenarkan dengan syarat masih tertakluk kepada garis panduan -garis panduan  lain MBI serta Garis Panduan  Perletakan dan Zoning oleh Jabatan Alam Sekitar.
 B2  Kedai Menyimpan Barangan Pukal (Stor Dan Gudang)          Tidak berkaitan
 B3  Kedai Menyimpan Kenderaan, Jentera (Garaj)          Tidak berkaitan
 B4  Fondri, Pateri &  Barangan Logam          Tidak berkaitan
 B5  Kedai Membaiki Barangan Isi Rumah          Tidak berkaitan
 B6  Kedai Pembuat Bingkai Gambar          Tidak berkaitan
 B7  Kedai Jualan  dan Membaiki  Motosikal, Alat Ganti, Aksesori          Tidak berkaitan
B8 Kedai Jualan dan Membaiki  Kenderaan Bermotor Dan Jentera, Alat Ganti, Aksesori         Tidak berkaitan
B9 Kedai Papan Iklan/Papan Tanda         Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja
B10 Percetakan, Penerbitan, Electroplating         Tidak berkaitan
B11 Kedai Membuat/Menjual Gas Mudah Terbakar         Tidak berkaitan
B12 Industri perkhidmatan lain  yang dijalankan  secara turun temurun         Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

C - INDUSTRI LAIN

C INDUSTRI LAIN ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI
 C1  Semua jenis  industri lain          Tidak berkaitan  Semua jenis industri tidak dibenarkan

D - PERUMAHAN

D PERUMAHAN ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI
 D1  Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar          Tidak berkaitan Perumahan bercampur digalakkan di dalam Zon Warisan dan dijarak 800 meter dari stesen TOD tertakluk kepada Draf Garis Panduan  Bandar Padat Berdaya Huni, JPBD Semenanjung Malaysia 2013       
 D2  Rumah Terancang Berdensiti Sederhana  21 – 70 Unit/Ekar          Tidak berkaitan
 D3  Rumah Terancang Berdensiti  Tinggi  >71 Unit/Ekar          Tidak berkaitan
 D4  Kegunaan bercampur perumahan        
 • Tertakluk kepada garis panduan kegunaan bangunan sepadan di dalam kawasan komersial bagi bangunan sedia ada.
 • Pemajuan baru di atas tanah pemajuan minima  2 ekar dengan ruang lantai minima 450 kaki persegi seunit.
 D5  Kuarters Kakitangan          Tidak berkaitan
 D6 Asrama           Tidak berkaitan
 D7  Rumah Kebajikan Masyarakat (Awam)          Tidak berkaitan
D8 Rumah Kebajikan Masyarakat (Swasta)         Tidak berkaitan

E - INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT

E INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI
 E1  Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan          Institusi awam/kerajaan yang dijalankan secara sementara dengan permit khusus sahaja        

Tertakluk kepada budi bicara jabatan kerajaan berkaitan serta makluman kepada MBI untuk mengelakkan kacau ganggu awam

 E2  Institusi Swasta          Tidak berkaitan
 E3  Keagamaan Awam          Keagamaan awam yang dijalankan secara sementara dengan permit khusus
 E4  Keagamaan Swasta          Tidak berkaitan
 E5  Perkuburan Awam          Tidak berkaitan
 E6  Perkuburan Swasta          Tidak berkaitan
 E7  Pendidikan Awam          Dijalankan secara sementara dengan permit khusus sahaja
E8 Pendidikan Swasta         Pendidikan swasta yang dibenarkan menyewa di dalam bangunan kerajaan
E9 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Awam         Kegunaan secara sementara dengan permit khusus sahaja dibenarkan dalam bangunan institusi & di zon kawasan lapang dan rekreasi
E10 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Swasta         Tidak berkaitan
E11 Institusi Keselamatan  Awam         Secara sementara dengan permit khusus
E12 Institusi Kesihatan (Awam)         Secara sementara dengan permit khusus

F - TANAH LAPANG &  REKREASI

F TANAH LAPANG &  REKREASI ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI
 F1  Tanah lapang          Tidak berkaitan Keutamaan kepada kegunaan tanah lapang dan rekreasi
 F2  Kemudahan  Sukan &
Rekreasi Awam
         Tidak berkaitan
 F3  Kawasan Hijau          Tidak berkaitan

G - PENGANGKUTAN

G PENGANGKUTAN ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI
 G1 Semua jenis pengangkutan         Tidak berkaitan   Galakan pengangkutan berintegrasi

H - INFRASTRUKTUR

H INFRASTRUKTUR ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI
H1 Semua jenis infrastruktur & Utiliti  kecuali pelupusan sisa          Tidak berkaitan Untuk menampung keperluan setempat 

I - BADAN AIR

I BADAN AIR ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI
 I1 Sungai dan rizab sungai          Tidak berkaitan  Tertakluk kepada garis panduan JPS

Sub Enclave 1.2

LUAR KAWASAN KAWALAN
Sub Enclave 1.2 : Enclave Pentadbiran
Kawasan Rizab Keretapi Tanah Melayu, Medan Kidd dan Ibu Pejabat Polis

SEMPADAN
(RUJUK PETA)

 1. Jalan Tun Perak (Barat dan Selatan)
 2. Rizab  Landasan Keretapi Tanah Melayu (Timur)
 3. Jalan St. John (Barat Laut dan Utara)
 • SE1_2
KOLUM I   ZON GUNA TANAH UTAMA INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT  PERNIAGAAN   PENGANGKUTAN 1. Semua pemajuan perlu mematuhi aspek perundangan, dasar, garis panduan dan piawaian kawasan warisan, garis panduan perancangan oleh PBN, PBT dan agensi-agensi teknikal.
2. Kawalan nisbah plot, kawalan densiti dan ketinggian tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan.
3. Mana-mana kegunaan yang tidak tersenarai atau jika terdapat percanggahan di dalam penyenaraian, undang –undang kecil MBI dan keputusan-keputusan Majlis Penuh akan mengatasi KPT ini.
4. Pertimbangan berasaskan merit boleh dibuat mengatasi kelas kegunaan ini bagi projek-projek kegunaan kerajaan dan projek berkepentingan negeri dan negara, tertakluk kepada kelulusan PBN.

 

 KOLUM II AKTIVITI UTAMA YANG DIBENARKAN MENGIKUT PANDUAN ZON E1:  Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan
E7: Kemudahan Pendidikan Awam
A1:Runcit Dan Perkhidmatan Am
A2:Perkhidmatan Peribadi &  Isi Rumah
A3: Kewangan  & Perkhidmatan Ikhtisas
          
 G1: Semua jenis pengangkutan dan kemudahan berkaitan – Stesen Pengangkutan Awam Bersepadu Ipoh
 KOLUM III  AKTIVITI LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN
                    Dibenarkan 
 

 Dibenarkan Dengan Syarat (rujuk syarat yang dikenakan)

   Menolak / Tidak Dibenarkan

A - AKTIVITI KOMERSIAL / TRED

A AKTIVITI KOMERSIAL / TRED
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 A1 Runcit Dan Perkhidmatan Am         Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama       

1 Semua jenis perniagaan/ tred tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan  (buffer zone) dan garis panduan  pelesenan  MBI.

2 Aktiviti penternakan burung walit tidak dibenarkan langsung di dalam kawasan core zone dan buffer zone.

3 Semua pemasangan papan iklan dan papan tanda perlu mematuhi garis panduan  papan iklan kawasan warisan.

        
 A2  Perkhidmatan Peribadi dan Isi Rumah        Tidak berkaitan
 A3  Kewangan  Dan Perkhidmatan Iktisas        Tidak berkaitan
 A4  Jualan Borong – Gudang Dan Pengedar        Tidak berkaitan
 A5 Makanan Dan Minuman (dalam bangunan)        Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama 
 A6  Gerai penjaja (luar bangunan)        Hanya di kawasan yang dizonkan khusus
 A7 Panggung wayang/dewan teater/disko kelab malam        Tidak berkaitan 
 A8  Hiburan Dan Riadah  Lain (Dalam Bangunan)       Tidak berkaitan 
 A9  Gelanggang sukan swasta (dalam bangunan)       Tidak berkaitan
 A10  Taman Tema Luar       Tidak berkaitan
 A11  Pejabat Perkhidmatan (Service Office)       Tidak berkaitan
 A12 Penginapan Pelancong        Tidak berkaitan
 A13  Komersial Asas Pelancongan       Tidak berkaitan 
 A14  Pangsapuri Servis (mixed used)       Tidak berkaitan
 A15  SOHO (mixed used)       Dengan ruang lantai minima 450kaki persegi minima di atas tanah pemajuan minima  2 ekar 
 A16  Ruang Pameran/Galeri Seni dan Kraf /Muzium Swasta       Tidak berkaitan 
 A17  Stesen Minyak       Tidak berkaitan
 A18  Tempat Letak Kereta        Tempat letak kereta swasta yang menyewa rizab pengangkutan
 A19  Tadika & Pusat Jagaan Kanak-Kanak       Tidak berkaitan 
 A20  Pasar basah barangan harian (semua barangan)       Tidak berkaitan
 A21 Kedai Menjual Batu Nisan/Keranda        Tidak berkaitan
 A22 Tred lain yang dijalankan secara turun temurun        Tidak berkaitan

B - INDUSTRI PERKHIDMATAN

B INDUSTRI PERKHIDMATAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 B1  Operasi Kitar Semula Barangan Lusuh        Tidak berkaitan Mana-mana kegunaan industri perkhidmatan yang dibenarkan dengan syarat masih tertakluk kepada garis panduan -garis panduan  lain MBI serta Garis Panduan  Perletakan dan Zoning oleh Jabatan Alam Sekitar.
 B2  Kedai Menyimpan Barangan Pukal (Stor Dan Gudang)       Tidak berkaitan 
 B3  Kedai Menyimpan Kenderaan, Jentera (Garaj)        Tidak berkaitan
 B4  Fondri, Pateri&  Barangan Logam        Tidak berkaitan
 B5  Kedai Membaiki Barangan Isi Rumah        Tidak berkaitan
 B6 Kedai Pembuat Bingkai Gambar         Tidak berkaitan
 B7  Kedai Jualan  dan Membaiki  Motosikal, Alat Ganti, Aksesori        Tidak berkaitan
 B8  Kedai Jualan dan Membaiki  Kenderaan Bermotor Dan Jentera, Alat Ganti, Aksesori        Tidak berkaitan
 B9  Kedai Papan Iklan/Papan Tanda        Tidak berkaitan
 B10  Percetakan, Penerbitan, Electroplating        Tidak berkaitan
 B11  Kedai Membuat/Menjual Gas Mudah Terbakar        Tidak berkaitan
 B12  Industri perkhidmatan lain yang dijalankan secara turun temurun        Tidak berkaitan

C - INDUSTRI LAIN

C INDUSTRI LAIN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 C1  Semua jenis industri lain        Tidak berkaitan Semua jenis industri tidak dibenarkan 

D - PERUMAHAN

D PERUMAHAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 D1  Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar       Tidak berkaitan  Perumahan bercampur digalakkan di dalam Zon Warisan dan dijarak 800 meter dari stesen TOD tertakluk kepada Draf Garis Panduan  Bandar Padat Berdaya Huni, JPBD Semenanjung Malaysia 2013.        
 D2  Rumah Terancang Berdensiti Sederhana 21 – 70 Unit/Ekar        Tidak berkaitan
 D3 Rumah Terancang Berdensiti  Tinggi  40 – 70 Unit/Ekar        Tertakluk kepada garis panduan khusus tapak pembangunan semula.
 D4 Kegunaan bercampur perumahan       
 • Tertakluk kepada garis panduan kegunaan bangunan sepadan di dalam kawasan komersial bagi bangunan sedia ada.
 • Pemajuan baru di atas tanah pemajuan minima  2 ekar dengan ruang lantai minima 450kaki persegi seunit.
 D5  Kuarters Kakitangan        Tidak berkaitan
 D6 Asrama         Tidak berkaitan
 D7  Rumah Kebajikan Masyarakat (Awam)        Tidak berkaitan
 D8  Rumah Kebajikan Masyarakat (Swasta)        Tidak berkaitan

E - INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT

E INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 E1  Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan         Tidak berkaitan Tertakluk kepada budi bicara jabatan kerajaan berkaitan serta makluman kepada MBI untuk mengelakkan kacau ganggu awam    
  E2  Institusi Swasta         Tidak berkaitan
  E3  Keagamaan Islam (Awam)         Tidak berkaitan
  E4  Keagamaan Lain-lain Agama (Swasta)         Tidak berkaitan
  E5  Perkuburan Awam         Tidak berkaitan
  E6 Perkuburan Swasta          Tidak berkaitan
  E7  Pendidikan Awam         Tidak berkaitan
  E8  Pendidikan Swasta         Tidak berkaitan
  E9  Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Awam         Tidak berkaitan
  E10 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Swasta          Tidak berkaitan
E11 Institusi Keselamatan  Awam       Tidak berkaitan
E12 Institusi Kesihatan (Awam)       Tidak berkaitan

F - TANAH LAPANG DAN REKREASI

F TANAH LAPANG DAN REKREASI
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 F1  Tanah lapang       Tidak berkaitan     Keutamaan kepada kegunaan tanah lapang dan rekreasi
  F2 Kemudahan  Sukan &
Rekreasi Awam 
      Tidak berkaitan
  F3  Kawasan Hijau        Tidak berkaitan

G - PENGANGKUTAN

G PENGANGKUTAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 G1  Semua jenis pengangkutan       Tidak berkaitan  Galakan pengangkutan berintegrasi 

H - INFRASTRUKTUR

H INFRASTRUKTUR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 H1 Semua jenis infrastruktur & Utiliti  kecuali pelupusan sisa         Tidak berkaitan  Untuk menampung keperluan setempat

I - BADAN AIR

I BADAN AIR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 I1  Sungai dan rizab sungai       Tidak berkaitan  Tertakluk kepada garis panduan JPS 

Sub Enclave 2.1

LUAR KAWASAN KAWALAN
Sub Enclave 2.1 : Enclave Perkhidmatan
Jalan Lahat

SEMPADAN
(RUJUK PETA)

 1. Jalan Bijih Timah, Jalan Silang, Jalan Tun Abdul Razak (Utara), Medan Perhentian dan Jalan Lahat (Barat)
 2. Medan Perhentian dan Persiaran Datoh (Selatan)
 3. Medan Perhentian (Timur)
 4. Tebing Timur Sungai Kinta (Timur)
 • se2_1
KOLUM I   ZON GUNA TANAH UTAMA INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT  PERNIAGAAN   PENGANGKUTAN 1. Semua pemajuan perlu mematuhi aspek perundangan, dasar, garis panduan dan piawaian kawasan warisan, garis panduan perancangan oleh PBN, PBT dan agensi-agensi teknikal.
2. Kawalan nisbah plot, kawalan densiti dan ketinggian tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan.
3. Mana-mana kegunaan yang tidak tersenarai atau jika terdapat percanggahan di dalam penyenaraian, undang –undang kecil MBI dan keputusan-keputusan Majlis Penuh akan mengatasi KPT ini.
4. Pertimbangan berasaskan merit boleh dibuat mengatasi kelas kegunaan ini bagi projek-projek kegunaan kerajaan dan projek berkepentingan negeri dan negara, tertakluk kepada kelulusan PBN.
 KOLUM II AKTIVITI UTAMA YANG DIBENARKAN MENGIKUT PANDUAN ZON A1:Runcit Dan Perkhidmatan Am
A2: Perkhidmatan Peribadi &  Isi Rumah
D1:Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 4 – 20 Unit/Ekar    G1: Semua jenis pengangkutan dan kemudahan berkaitan
 KOLUM III  AKTIVITI LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN
                    Dibenarkan 
 

 Dibenarkan Dengan Syarat (rujuk syarat yang dikenakan)

   Menolak / Tidak Dibenarkan

A - AKTIVITI KOMERSIAL / TRED

A AKTIVITI KOMERSIAL / TRED ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PERUMAHAN PENGANGKUTAN
 A1 Runcit Dan Perkhidmatan Am       Tidak berkaitan

Semua jenis komersial/ tred tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan  (buffer zone) dan garis panduan pelesenan  MBI

Aktiviti penternakan burung walit tidak dibenarkan langsung di dalam kawasan core zone dan buffer zone

Semua pemasangan papan iklan dan papan tanda perlu mematuhi Garis Panduan Papan Iklan MBI

A2 Perkhidmatan Peribadi dan Isi Rumah       Tidak berkaitan
A3 Kewangan  Dan Perkhidmatan Iktisas       Tidak berkaitan
A4 Jualan Borong – Gudang Dan Pengedar       Tidak berkaitan
A5 Makanan Dan Minuman (dalam bangunan)       Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama
A6 Gerai penjaja (luar bangunan)       Hanya di kawasan yang dizonkan khusus
A7 Panggung wayang/dewan teater/disko kelab malam       Tidak berkaitan
A8 Hiburan Dan Riadah  Lain (Dalam Bangunan )       Tidak berkaitan
A9 Gelanggang sukan swasta (dalam bangunan)       Tidak berkaitan
A10 Taman Tema Luar       Tidak berkaitan
A11 Pejabat Perkhidmatan (Service Office)       Tidak berkaitan
A12 Penginapan Pelancong       Hanya penginapan homestay dibenarkan
A13 Komersial Asas Pelancongan       Hanya komersial asas pelancongan yang menyokong homestay
A14 Pangsapuri Servis (mixed used)       Tidak berkaitan
A15 SOHO (mixed used)       Tidak berkaitan
A16 Ruang Pameran/Galeri Seni dan Kraf /Muzium Swasta       Tidak berkaitan
A17 Stesen Minyak       Tidak berkaitan
A18 Tempat Letak Kereta       Tidak berkaitan
A19 Tadika & Pusat Jagaan Kanak-Kanak       Tidak berkaitan
A20 Pasar basah barangan harian (semua barangan)       Tidak berkaitan
A21 Kedai Menjual Batu Nisan/Keranda       Tidak berkaitan
A22 Tred lain yang dijalankan secara turun temurun       Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

B - INDUSTRI PERKHIDMATAN

B INDUSTRI PERKHIDMATAN ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PERUMAHAN PENGANGKUTAN
 B1 Operasi Kitar Semula Barangan Lusuh       Tidak berkaitan Mana-mana kegunaan industri perkhidmatan yang dibenarkan dengan syarat masih tertakluk kepada garis panduan -garis panduan lain MBI serta Garis Panduan Perletakan dan Zoning oleh Jabatan Alam Sekitar
B2 Kedai Menyimpan Barangan Pukal (Stor Dan Gudang)       Tidak berkaitan
B3 Kedai Menyimpan Kenderaan, Jentera (Garaj)       Tidak berkaitan
B4 Fondri, Pateri&  Barangan Logam       Tidak berkaitan
B5 Kedai Membaiki Barangan Isi Rumah       Tidak berkaitan
B6 Kedai Pembuat Bingkai Gambar       Tidak berkaitan
B7 Kedai Jualan  dan Membaiki  Motosikal, Alat Ganti, Aksesori       Tidak berkaitan
B8 Kedai Jualan dan Membaiki  Kenderaan Bermotor Dan Jentera, Alat Ganti, Aksesori       Tidak berkaitan
B9 Kedai Papan Iklan/Papan Tanda       Tidak berkaitan
B10 Percetakan, Penerbitan, Electroplating       Tidak berkaitan
B11 Kedai Membuat/Menjual Gas Mudah Terbakar       Tidak berkaitan
B12 Industri perkhidmatan lain yang dijalankan secara turun temurun       Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

C - INDUSTRI LAIN

C INDUSTRI LAIN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PERUMAHAN PENGANGKUTAN
 C1 Semua jenis industri lain       Tidak berkaitan Semua jenis industri tidak dibenarkan

D - PERUMAHAN

D

PERUMAHAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PERUMAHAN PENGANGKUTAN

 D1

Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar
      Tidak berkaitan
-

D2

Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar       Tidak berkaitan

D3

Rumah Terancang Berdensiti  Tinggi  > 70 Unit/Ekar       Tidak berkaitan

D4

Kegunaan bercampur perumahan       Tidak berkaitan

D5

Kuarters Kakitangan       Tidak berkaitan

D6

Asrama       Tidak berkaitan

D7

Rumah Kebajikan Masyarakat (Awam)       Tidak berkaitan

D8

Rumah Kebajikan Masyarakat (Swasta)       Tidak berkaitan

E - INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT

E INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PERUMAHAN PENGANGKUTAN
 E1 Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan
      Tidak berkaitan
Tertakluk kepada budi bicara jabatan kerajaan berkaitan serta makluman kepada MBI untuk mengelakkan kacau ganggu awam.
E2 Institusi Swasta       Tidak berkaitan
E3 Keagamaan Islam (Awam)       Tidak berkaitan
E4 Keagamaan Lain-lain Agama (Swasta)       Tidak berkaitan
E5 Perkuburan Awam       Tidak berkaitan
E6 Perkuburan Swasta       Tidak berkaitan
E7 Pendidikan Awam       Tidak berkaitan
E8 Pendidikan Swasta       Pendidikan swasta dibenarkan di dalam bangunan perkedaian
E9 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Awam       Tidak berkaitan
E10 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan Swasta       Tidak berkaitan
E11 Institusi Keselamatan  Awam       Tidak berkaitan
E12 Institusi Kesihatan (Awam)       Tidak berkaitan

F - TANAH LAPANG DAN REKREASI

F TANAH LAPANG DAN REKREASI
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PERUMAHAN PENGANGKUTAN

 F1

Tanah lapang
      Tidak berkaitan
Keutamaan kepada kegunaan tanah lapang dan rekreasi

F2

Kemudahan  Sukan & Rekreasi Awam       Tidak berkaitan

F3

Kawasan Hijau       Tidak berkaitan

G - PENGANGKUTAN

G PENGANGKUTAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PERUMAHAN PENGANGKUTAN
 G1 Semua jenis pengangkutan
      Tidak berkaitan
Galakan pengangkutan berintegrasi

H - INFRASTRUKTUR

H INFRASTRUKTUR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PERUMAHAN PENGANGKUTAN
H1 Semua jenis infrastruktur & utiliti  kecuali pelupusan sisa 
      Tidak berkaitan
Untuk menampung keperluan setempat

I - BADAN AIR

I BADAN AIR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PERUMAHAN PENGANGKUTAN
 I1 Sungai dan rizab sungai
      Tidak berkaitan
-

Sub Enclave 3.1

KAWASAN KAWALAN Core Zone
Sub Enclave 3.1 : Enclave Pelbagai Budaya
Pekan Lama

SEMPADAN
(RUJUK PETA)

 1. Jalan Hill dan  Jalan Sultan Yusoff (Barat.
 2. Jalan Kompleks Islam, Tebingan Sungai Kinta Pekan Baru, Jalan Laxamana, Hala Pasar Baru, Masjid Panglima Kinta  (Timur Laut dan Timur).
 3. Sempadan People’ ss Park,  Jalan Bijih Timah, Jalan Silang (Selatan).
 • SE3_1
KOLUM I   ZON GUNA TANAH UTAMA INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT  PERNIAGAAN   PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR 1. Semua pemajuan perlu mematuhi aspek perundangan, dasar, garis panduan dan piawaian kawasan warisan, garis panduan perancangan oleh PBN, PBT dan agensi-agensi teknikal.
2. Kawalan nisbah plot, kawalan densiti dan ketinggian tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan.
3. Mana-mana kegunaan yang tidak tersenarai atau jika terdapat percanggahan di dalam penyenaraian, undang –undang kecil MBI dan keputusan-keputusan Majlis Penuh akan mengatasi KPT ini.
4. Pertimbangan berasaskan merit boleh dibuat mengatasi kelas kegunaan ini bagi projek-projek kegunaan kerajaan dan projek berkepentingan negeri dan negara, tertakluk kepada kelulusan PBN.
 KOLUM II AKTIVITI UTAMA YANG DIBENARKAN MENGIKUT PANDUAN ZON E3:Kemudahan Keagamaan Awam A1: Runcit &  Perkhidmatan Am
A2: Perkhidmatan Peribadi &  Isi Rumah
A3: Kewangan  & Perkhidmatan Ikhtisas
 F1: Semua jenis pengangkutan dan kemudahan berkaitan F1: Tanah Lapang
F3:
Kawasan Hijau
Semula-jadi
 KOLUM III  AKTIVITI LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN
                    Dibenarkan 
 

 Dibenarkan Dengan Syarat (rujuk syarat yang dikenakan)

   Menolak / Tidak Dibenarkan

A - AKTIVITI KOMERSIAL / TRED

A AKTIVITI KOMERSIAL / TRED ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 A1 Runcit Dan Perkhidmatan Am           Tidak berkaitan

Semua jenis perniagaan/ tred tertakluk kepada garis panduan kawasan warisan (core zone) dan garis panduan pelesenan  MBI

Aktiviti penternakan burung walit tidak dibenarkan langsung di dalam kawasan core zone dan buffer zone

Semua pemasangan papan iklan dan papan tanda perlu mematuhi Garis Panduan Papan Iklan Kawasan Warisan

A2 Perkhidmatan Peribadi dan Isi Rumah           Tidak berkaitan
A3 Kewangan  Dan Perkhidmatan Iktisas           Tidak berkaitan
A4 Jualan Borong – Gudang Dan Pengedar           Hanya jualan borongg sedia ada sahaja yang beroperasi secara sah dibenarkan
A5 Makanan Dan Minuman (dalam bangunan)           Tidak berkaitan
A6 Gerai penjaja (luar bangunan)           Hanya di kawasan yang dizonkan khusus
A7 Panggung wayang/dewan teater/disko kelab malam           Tidak berkaitan
A8 Hiburan Dan Riadah  Lain (dalam bangunan)           Tidak memberi kacau ganggu kepada kawasan sekitar
A9 Gelanggang sukan swasta (dalam bangunan)           Tidak berkaitan
A10 Taman Tema Luar           Secara bermusim dengan kelulusan permit khas acara
A11 Pejabat Perkhidmatan (Service Office)           Tidak berkaitan
A12 Penginapan Pelancong           Tidak berkaitan
A13 Komersial Asas Pelancongan           Tidak berkaitan
A14 Pangsapuri Servis (mixed used)           Tidak berkaitan
A15 SOHO (mixed used)           Dengan ruang lantai minima 450 kaki persegi minima di atas tanah pemajuan minima  2 ekar
A16 Ruang Pameran/Galeri Seni dan Kraf /Muzium Swasta           Tidak berkaitan
A17 Stesen Minyak           Tidak berkaitan
A18 Tempat Letak Kereta           Tempat letak kereta swasta
A19 Tadika & Pusat Jagaan Kanak-Kanak           Tadika yang beroperasi di dalam kegunaan kerajaan dan menyokong keperluan setempat sahaja
A20 Pasar basah barangan harian (semua barangan)           Tidak berkaitan
A21 Kedai Menjual Batu Nisan/Keranda           Tidak berkaitan
A22 Tred lain yang dijalankan secara turun temurun           Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

B - INDUSTRI PERKHIDMATAN

B INDUSTRI PERKHIDMATAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 B1 Operasi Kitar Semula Barangan Lusuh           Tidak berkaitan 
Mana-mana kegunaan industri perkhidmatan yang dibenarkan dengan syarat masih tertakluk kepada garis panduan -garis panduan lain MBI serta Garis Panduan Perletakan dan Zoning oleh Jabatan Alam Sekitar.        
 B2  Kedai Menyimpan Barangan Pukal (Stor Dan Gudang)            Tidak berkaitan
 B3  Kedai Menyimpan Kenderaan, Jentera (Garaj)            Tidak berkaitan
 B4 Fondri, Pateri&  Barangan Logam            Tidak berkaitan
 B5  Kedai Membaiki Barangan Isi Rumah            Tidak berkaitan
 B6  Kedai Pembuat Bingkai Gambar            Tidak berkaitan
 B7  Kedai Jualan  dan Membaiki  Motosikal, Alat Ganti, Aksesori            Tidak berkaitan
 B8  Kedai Jualan dan Membaiki  Kenderaan Bermotor Dan Jentera, Alat Ganti, Aksesori            Tidak berkaitan
 B9  Kedai Papan Iklan/Papan Tanda            Tidak berkaitan
 B10 Percetakan, Penerbitan, Electroplating            Tidak berkaitan 
 B11 Kedai Membuat/Menjual Gas Mudah Terbakar             Tidak berkaitan
 B12 Industri perkhidmatan lain yang dijalankan secara turun temurun             Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

C - INDUSTRI LAIN

C INDUSTRI LAIN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 C1 Semua jenis industri lain           Tidak berkaitan Semua jenis industri tidak dibenarkan

D - PERUMAHAN

D PERUMAHAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 D1 Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar 
          Tidak berkaitan Perumahan bercampur digalakkan di dalam Zon Warisan dan dijarak 800 meter dari stesen TOD tertakluk kepada Draf Garis panduan Bandar Padat Berdaya Huni, JPBD Semenanjung Malaysia
D2 Rumah Terancang Berdensiti Sederhana 21 – 70 Unit/Ekar           Tidak berkaitan
D3 Rumah Terancang Berdensiti  Tinggi  > 70 Unit/Ekar           Tidak berkaitan
D4 Kegunaan bercampur perumahan           - Tertakluk kepada garis panduan kegunaan bangunan sepadan di dalam kawasan komersial bagi bangunan sedia ada.
- Pemajuan baru di atas tanah pemajuan minima  2 ekar dengan ruang lantai minima 450kaki persegi seunit
D5 Kuarters Kakitangan           Tidak berkaitan
D6 Asrama           Tidak berkaitan
D7 Rumah Kebajikan Masyarakat (Awam)           Tidak berkaitan
D8 Rumah Kebajikan Masyarakat (Swasta)           Tidak berkaitan

E - INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT

E INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 E1 Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan           Tidak berkaitan Tertakluk kepada budi bicara jabatan kerajaan berkaitan serta makluman kepada MBI untuk mengelakkan kacau ganggu awam
E2 Institusi Swasta           Tidak berkaitan
E3 Keagamaan Awam           Tidak berkaitan
E4 Keagamaan Swasta           Tidak berkaitan
E5 Perkuburan Awam           Tidak berkaitan
E6 Perkuburan Swasta           Tidak berkaitan
E7 Pendidikan Awam           Tidak berkaitan
E8 Pendidikan Swasta           Tidak berkaitan
E9 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Awam           Secara sementara dengan permit khusus
E10 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Swasta           Tidak berkaitan
E11 Institusi Keselamatan  Awam           Secara sementara dengan permit khusus
E12 Institusi Kesihatan (Awam)           Secara sementara dengan permit khusus

F - TANAH LAPANG DAN REKREASI

F TANAH LAPANG DAN REKREASI
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
F1 Tanah lapang           Tidak berkaitan Keutamaan kepada kegunaan tanah lapang dan rekreasi.
F2 Kemudahan  Sukan &
Rekreasi Awam
          Tidak berkaitan
F3 Kawasan Hijau           Tidak berkaitan

G - PENGANGKUTAN

G PENGANGKUTAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
G1 Semua jenis pengangkutan 
          Tidak berkaitan Galakan pengangkutan berintegrasi

H - INFRASTRUKTUR

H INFRASTRUKTUR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 H1 Semua jenis infrastruktur & Utiliti  kecuali pelupusan sisa 
          Tidak berkaitan Untuk menampung keperluan setempat

I - BADAN AIR

I BADAN AIR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 I1 Sungai dan rizab sungai 
          Tidak berkaitan Tertakluk kepada garis panduan JPS

Sub Enclave 3.2

LUAR KAWASAN KAWALAN Buffer Zone
Sub Enclave 3.2 : Enclave Pelbagai Budaya
Kg. Kuchai Tebing Sg. Kinta

SEMPADAN
(RUJUK PETA)

 1. Sempadan Masjid Panglima Kinta (Timur Laut)
 2. Sebahagian Rizab Sungai Kinta (Timur),
 3. Kg. Kuchai (Selatan)
 4. Sempadan People’ s Park (Barat)
 • SE3_2
KOLUM I   ZON GUNA TANAH UTAMA PERNIAGAAN  BADAN AIR 1. Semua pemajuan perlu mematuhi aspek perundangan, dasar, garis panduan dan piawaian kawasan warisan, garis panduan perancangan oleh PBN, PBT dan agensi-agensi teknikal.
2. Kawalan nisbah plot, kawalan densiti dan ketinggian tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan.
3. Mana-mana kegunaan yang tidak tersenarai atau jika terdapat percanggahan di dalam penyenaraian, undang –undang kecil MBI dan keputusan-keputusan Majlis Penuh akan mengatasi KPT ini.
4. Pertimbangan berasaskan merit boleh dibuat mengatasi kelas kegunaan ini bagi projek-projek kegunaan kerajaan dan projek berkepentingan negeri dan negara, tertakluk kepada kelulusan PBN.
 KOLUM II AKTIVITI UTAMA YANG DIBENARKAN MENGIKUT PANDUAN ZON A1: Runcit & Perkhidmatan Am
A2: Perkhidmatan Peribadi & Isi Rumah
A3: Kewangan & Perkhidmatan Ikhtisas
I1: Semulajadi
 KOLUM III  AKTIVITI LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN
                    Dibenarkan 
 

 Dibenarkan Dengan Syarat (rujuk syarat yang dikenakan)

   Menolak / Tidak Dibenarkan

A - AKTIVITI KOMERSIAL / TRED

A AKTIVITI KOMERSIAL / TRED ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN BADAN AIR
 A1 Runcit Dan Perkhidmatan Am     Tidak berkaitan

Semua jenis komersial/ tred tertakluk kepada garis panduan kawasan warisan (core zone) dan garis panduan pelesenan  MBI

Aktiviti penternakan burung walit tidak dibenarkan langsung di dalam kawasan core zone dan buffer zone

Semua pemasangan papan iklan dan papan tanda perlu mematuhi Garis Panduan Papan Iklan Kawasan Warisan

A2 Perkhidmatan Peribadi dan Isi Rumah     Tidak berkaitan
A3 Kewangan  Dan Perkhidmatan Iktisas     Tidak berkaitan
A4 Jualan Borong – Gudang Dan Pengedar     Tidak berkaitan
A5 Makanan Dan Minuman (dalam bangunan)     Tidak berkaitan
A6 Gerai penjaja (luar bangunan)     Hanya di kawasan yang dizonkan khusus
A7 Panggung wayang/dewan teater/disko kelab malam     Tidak berkaitan
A8 Hiburan Dan Riadah  Lain (Dalam Bangunan )     Hanya bagi menyokong sektor pelancongan
A9 Gelanggang sukan swasta (dalam bangunan)     Tidak berkaitan
A10 Taman Tema Luar     Tidak berkaitan
A11 Pejabat Perkhidmatan (Service Office)     Tidak berkaitan
A12 Penginapan Pelancong     Tidak berkaitan
A13 Komersial Asas Pelancongan     Tidak berkaitan
A14 Pangsapuri Servis (mixed used)     Tidak berkaitan
A15 SOHO (mixed used)     Dengan ruang lantai minima 450kaki persegi minima di atas tanah pemajuan minima  2 ekar
A16 Ruang Pameran/Galeri Seni dan Kraf /Muzium Swasta     Tidak berkaitan
A17 Stesen Minyak     Tidak berkaitan
A18 Tempat Letak Kereta     Tidak berkaitan
A19 Tadika & Pusat Jagaan Kanak-Kanak     Tidak berkaitan
A20 Pasar basah barangan harian (semua barangan)     Tidak berkaitan
A21 Kedai Menjual Batu Nisan/Keranda     Tidak berkaitan
A22 Tred lain yang dijalankan secara turun temurun      

B - INDUSTRI PERKHIDMATAN

B INDUSTRI PERKHIDMATAN ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN BADAN AIR
 B1 Operasi Kitar Semula Barangan Lusuh     Tidak berkaitan Mana-mana kegunaan industri perkhidmatan yang dibenarkan dengan syarat masih tertakluk kepada garis panduan -garis panduan lain MBI serta Garis Panduan Perletakan dan Zoning oleh Jabatan Alam Sekitar
B2 Kedai Menyimpan Barangan Pukal (Stor Dan Gudang)     Tidak berkaitan
B3 Kedai Menyimpan Kenderaan, Jentera (Garaj)     Tidak berkaitan
B4 Fondri, Pateri&  Barangan Logam     Tidak berkaitan
B5 Kedai Membaiki Barangan Isi Rumah     Tidak berkaitan
B6 Kedai Pembuat Bingkai Gambar     Tidak berkaitan
B7 Kedai Jualan  dan Membaiki  Motosikal, Alat Ganti, Aksesori     Tidak berkaitan
B8 Kedai Jualan dan Membaiki  Kenderaan Bermotor Dan Jentera, Alat Ganti, Aksesori     Tidak berkaitan
B9 Kedai Papan Iklan/Papan Tanda     Tidak berkaitan
B10 Percetakan, Penerbitan, Electroplating     Tidak berkaitan
B11 Kedai Membuat/Menjual Gas Mudah Terbakar     Tidak berkaitan
B12 Industri perkhidmatan lain yang dijalankan secara turun temurun     Tidak berkaitan

C - INDUSTRI LAIN

C INDUSTRI LAIN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN BADAN AIR
 C1 Semua jenis industri lain     Tidak berkaitan Semua jenis industri tidak dibenarkan

D - PERUMAHAN

D

PERUMAHAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN BADAN AIR

 D1

Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar
    Tidak berkaitan
Perumahan bercampur digalakkan di dalam Zon Warisan dan dijarak 800 meter dari stesen TOD tertakluk kepada Draf Garis Panduan Bandar Padat Berdaya Huni, JPBD Semenanjung Malaysia.

D2

Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar     Tidak berkaitan

D3

Rumah Terancang Berdensiti  Tinggi  > 70 Unit/Ekar     Tidak berkaitan

D4

Kegunaan bercampur perumahan     1. Tertakluk kepada garis panduan kegunaan bangunan sepadan di dalam kawasan komersial bagi bangunan sedia ada.
2. Pemajuan baru di atas tanah pemajuan minima  2 ekar dengan ruang lantai minima 450 kaki persegi seunit

D5

Kuarters Kakitangan     Tidak berkaitan

D6

Asrama     Tidak berkaitan

D7

Rumah Kebajikan Masyarakat (Awam)     Tidak berkaitan

D8

Rumah Kebajikan Masyarakat (Swasta)     Tidak berkaitan

E - INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT

E INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN BADAN AIR
 E1 Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan
    Tidak berkaitan
Tertakluk kepada budi bicara jabatan kerajaan berkaitan serta makluman kepada MBI untuk mengelakkan kacau ganggu awam.
E2 Institusi Swasta     Tidak berkaitan
E3 Keagamaan Islam (Awam)     Tidak berkaitan
E4 Keagamaan Lain-lain Agama (Swasta)     Tidak berkaitan
E5 Perkuburan Awam     Tidak berkaitan
E6 Perkuburan Swasta     Tidak berkaitan
E7 Pendidikan Awam     Tidak berkaitan
E8 Pendidikan Swasta     Pendidikan swasta dibenarkan di dalam bangunan perkedaian
E9 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Awam     Tidak berkaitan
E10 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan Swasta     Tidak berkaitan
E11 Institusi Keselamatan  Awam     Tidak berkaitan
E12 Institusi Kesihatan (Awam)     Tidak berkaitan

F - TANAH LAPANG DAN REKREASI

F TANAH LAPANG DAN REKREASI
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN BADAN AIR
F1 Tanah lapang     Tidak berkaitan Keutamaan kepada kegunaan tanah lapang dan rekreasi.
F2 Kemudahan  Sukan &
Rekreasi Awam
    Hanya kemudahan rekreasi awam untuk semua golongan sahaja
F3 Kawasan Hijau     Tidak berkaitan

G - PENGANGKUTAN

G PENGANGKUTAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN BADAN AIR
G1 Semua jenis pengangkutan 
    Tidak berkaitan Galakan pengangkutan berintegrasi

H - INFRASTRUKTUR

H INFRASTRUKTUR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN BADAN AIR
 H1 Semua jenis infrastruktur & Utiliti  kecuali pelupusan sisa 
    Tidak berkaitan Untuk menampung keperluan setempat

I - BADAN AIR

I BADAN AIR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN BADAN AIR
 I1 Sungai dan rizab sungai 
    Tidak berkaitan  

 

Sub Enclave 4.1

LUAR KAWASAN KAWALAN Buffer Zone
Sub Enclave 4.1 : Enclave Komersial Bercampur
Jln.C.M Yusof

SEMPADAN
(RUJUK PETA)

 1. Lorong belakang Jalan Masjid (Utara),
 2. Jalan Raja Ekram, Jalan Jublee (Timur)
 3. Jalan Sultan Idris Shah (Utara dan Barat)
 4. Jalan Sultan Iskandar Shah, Jalan Ali  Pitchay, Jalan Hussien, Jalan Yang Kalsom, Jalan Bendahara, Jalan Hala Datuk 4,  Jalan Leong Boon Swee (Selatan)
 5. Tebingan Sungai Kinta (Barat).
 • se4_1
KOLUM I   ZON GUNA TANAH UTAMA INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT  PERNIAGAAN   PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI 1. Semua pemajuan perlu mematuhi aspek perundangan, dasar, garis panduan dan piawaian kawasan warisan, garis panduan perancangan oleh PBN, PBT dan agensi-agensi teknikal.
2. Kawalan nisbah plot, kawalan densiti dan ketinggian tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan.
3. Mana-mana kegunaan yang tidak tersenarai atau jika terdapat percanggahan di dalam penyenaraian, undang –undang kecil MBI dan keputusan-keputusan Majlis Penuh akan mengatasi KPT ini.
4. Pertimbangan berasaskan merit boleh dibuat mengatasi kelas kegunaan ini bagi projek-projek kegunaan kerajaan dan projek berkepentingan negeri dan negara, tertakluk kepada kelulusan PBN.
 KOLUM II AKTIVITI UTAMA YANG DIBENARKAN MENGIKUT PANDUAN ZON E3:Keagamaan Awam
E7:
Kemudahan Pendidkan Awam
A1: Runcit & Perkhidmatan Am
A2: Perkhidmatan Peribadi & Isi Rumah
A3: Kewangan  &Perkhidmatan Ikhtisas
G1: Semua jenis pengangkutan dan kemudahan berkaitan  F1: Tanah Lapang
F3:
Kawasan Hijau
 KOLUM III  AKTIVITI LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN
                    Dibenarkan 
 

 Dibenarkan Dengan Syarat (rujuk syarat yang dikenakan)

   Menolak / Tidak Dibenarkan

A - AKTIVITI KOMERSIAL / TRED

A AKTIVITI KOMERSIAL / TRED ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 A1 Runcit Dan Perkhidmatan Am         Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama

Semua jenis komersial/ tred tertakluk kepada garis panduan kawasan warisan (core zone) dan Garis Panduan Pelesenan  MBI

Aktiviti penternakan burung walit tidak dibenarkan langsung di dalam kawasan core zone dan buffer zone

A2 Perkhidmatan Peribadi dan Isi Rumah         Tidak berkaitan
A3 Kewangan  Dan Perkhidmatan Iktisas         Tidak berkaitan
A4 Jualan Borong – Gudang Dan Pengedar         Tidak berkaitan
A5 Makanan Dan Minuman (dalam bangunan)         Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama
A6 Gerai penjaja (luar bangunan)         Hanya di kawasan yang dizonkan khusus
A7 Panggung wayang/dewan teater/disko kelab malam         Tidak berkaitan
A8 Hiburan Dan Riadah  Lain (dalam bangunan)         Tidak memberi kacau ganggu kepada kawasan sekitar
A9 Gelanggang sukan swasta (dalam bangunan)         Tidak berkaitan
A10 Taman Tema Luar         Secara bermusim dengan kelulusan permit khas acara
A11 Pejabat Perkhidmatan (Service Office)         Tidak berkaitan
A12 Penginapan Pelancong         Tidak berkaitan
A13 Komersial Asas Pelancongan         Tidak berkaitan
A14 Pangsapuri Servis (mixed used)         Tidak berkaitan
A15 SOHO (mixed used)         Dengan ruang lantai minima 450 kaki persegi minima di atas tanah pemajuan minima  2 ekar
A16 Ruang Pameran/Galeri Seni dan Kraf /Muzium Swasta         Tidak berkaitan
A17 Stesen Minyak         Tidak berkaitan
A18 Tempat Letak Kereta         Tempat letak kereta swasta yang menyewa rizab pengangkutan.
A19 Tadika & Pusat Jagaan Kanak-Kanak         Tadika yang beroperasi di dalam kegunaan kerajaan dan menyokong keperluan setempat sahaja
A20 Pasar basah barangan harian (semua barangan)         Tidak berkaitan
A21 Kedai Menjual Batu Nisan/Keranda         Tidak berkaitan
A22 Tred lain yang dijalankan secara turun temurun         Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

B - INDUSTRI PERKHIDMATAN

B INDUSTRI PERKHIDMATAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 B1 Operasi Kitar Semula Barangan Lusuh         Tidak berkaitan 
Mana-mana kegunaan industri perkhidmatan yang dibenarkan dengan syarat masih tertakluk kepada garis panduan -garis panduan lain MBI serta Garis Panduan Perletakan dan Zoning oleh Jabatan Alam Sekitar.        
 B2  Kedai Menyimpan Barangan Pukal (Stor Dan Gudang)         Hanya yang telah beroperasi dan mematuhigaris panduan  pelesenan  majlis
 B3  Kedai Menyimpan Kenderaan, Jentera (Garaj)        
 B4 Fondri, Pateri&  Barangan Logam        
 B5  Kedai Membaiki Barangan Isi Rumah        
 B6  Kedai Pembuat Bingkai Gambar        
 B7  Kedai Jualan  dan Membaiki  Motosikal, Alat Ganti, Aksesori        
 B8  Kedai Jualan dan Membaiki  Kenderaan Bermotor Dan Jentera, Alat Ganti, Aksesori        
 B9  Kedai Papan Iklan/Papan Tanda        
 B10 Percetakan, Penerbitan, Electroplating         
 B11 Kedai Membuat/Menjual Gas Mudah Terbakar         
 B12 Industri perkhidmatan lain yang dijalankan secara turun temurun           Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

C - INDUSTRI LAIN

C INDUSTRI LAIN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 C1 Semua jenis industri lain         Tidak berkaitan Semua jenis industri tidak dibenarkan

D - PERUMAHAN

D PERUMAHAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 D1 Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar 
        Tidak berkaitan Perumahan bercampur digalakkan di dalam Zon Warisan dan dijarak 800 meter dari stesen TOD tertakluk kepada Draf Garis panduan Bandar Padat Berdaya Huni, JPBD Semenanjung Malaysia
D2 Rumah Terancang Berdensiti Sederhana 21 – 70 Unit/Ekar         Tidak berkaitan
D3 Rumah Terancang Berdensiti  Tinggi  > 70 Unit/Ekar         Tidak berkaitan
D4 Kegunaan bercampur perumahan         - Tertakluk kepada garis panduan kegunaan bangunan sepadan di dalam kawasan komersial bagi bangunan sedia ada.
- Pemajuan baru di atas tanah pemajuan minima  2 ekar dengan ruang lantai minima 450kaki persegi seunit
D5 Kuarters Kakitangan         Tidak berkaitan
D6 Asrama         Tidak berkaitan
D7 Rumah Kebajikan Masyarakat (Awam)         Tidak berkaitan
D8 Rumah Kebajikan Masyarakat (Swasta)         Tidak berkaitan

E - INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT

E INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 E1 Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan         Tidak berkaitan Tertakluk kepada budi bicara jabatan kerajaan berkaitan serta makluman kepada MBI untuk mengelakkan kacau ganggu awam.
E2 Institusi Swasta         Tidak berkaitan
E3 Keagamaan Awam         Tidak berkaitan
E4 Keagamaan Swasta         Tidak berkaitan
E5 Perkuburan Awam         Tidak berkaitan
E6 Perkuburan Swasta         Tidak berkaitan
E7 Pendidikan Awam         Tidak berkaitan
E8 Pendidikan Swasta         Pendidikan swasta yang dibenarkan menyewa di dalam bangunan kerajaan
E9 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Awam         Kegunaan secara sementara dengan permit khusus sahaja dibenarkan dalam bangunan institusi & di zon kawasan lapang dan rekreasi.
E10 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Swasta         Tidak berkaitan
E11 Institusi Keselamatan  Awam         Secara sementara dengan permit khusus
E12 Institusi Kesihatan (Awam)         Secara sementara dengan permit khusus

F - TANAH LAPANG DAN REKREASI

F TANAH LAPANG DAN REKREASI
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
F1 Tanah lapang         Tidak berkaitan Keutamaan kepada kegunaan tanah lapang dan rekreasi.
F2 Kemudahan  Sukan &
Rekreasi Awam
        Tidak berkaitan
F3 Kawasan Hijau         Tidak berkaitan

G - PENGANGKUTAN

G PENGANGKUTAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
G1 Semua jenis pengangkutan 
        Tidak berkaitan Galakan pengangkutan berintegrasi

H - INFRASTRUKTUR

H INFRASTRUKTUR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 H1 Semua jenis infrastruktur & Utiliti  kecuali pelupusan sisa 
        Tidak berkaitan Untuk menampung keperluan setempat

I - BADAN AIR

I BADAN AIR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 I1 Sungai dan rizab sungai 
        Tidak berkaitan Tertakluk kepada garis panduan JPS

 

Sub Enclave 5.1

KAWASAN KAWALAN Core Zone
Sub Enclave 5.1 : Enclave Komersial Tradisional Bersejarah
Pekan Baru Ipoh

SEMPADAN
(RUJUK PETA)

 1. Lorong belakang Jalan Sultan Idris Shah, Lorong sisi UTC (Utara)
 2. Jalan Dato Onn Jaafar (Barat)
 3. Jalan Laxamana, Hala Pasar Baru, Masjid Panglima Kinta  (Barat)
 4. Lorong belakang Jalan Masjid (Selatan).
 • se5_1
KOLUM I   ZON GUNA TANAH UTAMA PERNIAGAAN
 PENGANGKUTAN  KAWASAN LAPANG & REKREASI
1. Semua pemajuan perlu mematuhi aspek perundangan, dasar, garis panduan dan piawaian kawasan warisan, garis panduan perancangan oleh PBN, PBT dan agensi-agensi teknikal.
2. Kawalan nisbah plot, kawalan densiti dan ketinggian tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan.
3. Mana-mana kegunaan yang tidak tersenarai atau jika terdapat percanggahan di dalam penyenaraian, undang –undang kecil MBI dan keputusan-keputusan Majlis Penuh akan mengatasi KPT ini.
4. Pertimbangan berasaskan merit boleh dibuat mengatasi kelas kegunaan ini bagi projek-projek kegunaan kerajaan dan projek berkepentingan negeri dan negara, tertakluk kepada kelulusan PBN.
 KOLUM II AKTIVITI UTAMA YANG DIBENARKAN MENGIKUT PANDUAN ZON A1: Runcit &  Perkhidmatan Am
A2: Perkhidmatan Peribadi &  Isi Rumah
A3: Kewangan  & Perkhidmatan Ikhtisas
G1: Semua jenis pengangkutan dan kemudahan berkaitan  F1: Tanah Lapang
F3: Kawasan Hijau
 KOLUM III  AKTIVITI LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN
                    Dibenarkan 
 

 Dibenarkan Dengan Syarat (rujuk syarat yang dikenakan)

   Menolak / Tidak Dibenarkan

A - AKTIVITI KOMERSIAL / TRED

A AKTIVITI KOMERSIAL / TRED ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 A1 Runcit Dan Perkhidmatan Am       Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama

Semua jenis komersial/ tred tertakluk kepada garis panduan kawasan warisan (core zone) dan Garis Panduan Pelesenan  MBI

Aktiviti penternakan burung walit tidak dibenarkan langsung di dalam kawasan core zone dan buffer zone

A2 Perkhidmatan Peribadi dan Isi Rumah       Tidak berkaitan
A3 Kewangan  Dan Perkhidmatan Iktisas       Tidak berkaitan
A4 Jualan Borong – Gudang Dan Pengedar       Yang beroperasi sediada secara sah sahaja.
A5 Makanan Dan Minuman (dalam bangunan)       Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama
A6 Gerai penjaja (luar bangunan)       Hanya di kawasan yang dizonkan khusus
A7 Panggung wayang/dewan teater/disko kelab malam       Tidak berkaitan
A8 Hiburan Dan Riadah  Lain (dalam bangunan)       Tidak berkaitan
A9 Gelanggang sukan swasta (dalam bangunan)       Tidak berkaitan
A10 Taman Tema Luar       Secara bermusim dengan kelulusan permit khas acara
A11 Pejabat Perkhidmatan (Service Office)       Tidak berkaitan
A12 Penginapan Pelancong       Tidak berkaitan
A13 Komersial Asas Pelancongan       Tidak berkaitan
A14 Pangsapuri Servis (mixed used)       Hanya di dalam bangunan sedia ada yang ditukarguna sahaja.
A15 SOHO (mixed used)       Dengan ruang lantai minima 450 kaki persegi minima di atas tanah pemajuan minima  2 ekar. Hanya di dalam bangunan sedia ada yang ditukarguna sahaja.
A16 Ruang Pameran/Galeri Seni dan Kraf /Muzium Swasta       Tidak berkaitan
A17 Stesen Minyak       Tidak berkaitan
A18 Tempat Letak Kereta       Tempat letak kereta swasta aras bawah tanah sahaja.
A19 Tadika & Pusat Jagaan Kanak-Kanak       Tadika yang beroperasi di dalam kegunaan kerajaan dan menyokong keperluan setempat sahaja
A20 Pasar basah barangan harian (semua barangan)       Tidak berkaitan
A21 Kedai Menjual Batu Nisan/Keranda       Tidak berkaitan
A22 Tred lain yang dijalankan secara turun temurun       Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

B - INDUSTRI PERKHIDMATAN

B INDUSTRI PERKHIDMATAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 B1 Operasi Kitar Semula Barangan Lusuh       Tidak berkaitan 
Mana-mana kegunaan industri perkhidmatan yang dibenarkan dengan syarat masih tertakluk kepada garis panduan -garis panduan lain MBI serta Garis Panduan Perletakan dan Zoning oleh Jabatan Alam Sekitar.        
 B2  Kedai Menyimpan Barangan Pukal (Stor Dan Gudang)       Hanya untuk yang beroperasi sedia ada secarasah sahaja boleh terus beroperasi.
 B3  Kedai Menyimpan Kenderaan, Jentera (Garaj)      
 B4 Fondri, Pateri&  Barangan Logam      
 B5  Kedai Membaiki Barangan Isi Rumah      
 B6  Kedai Pembuat Bingkai Gambar      
 B7  Kedai Jualan  dan Membaiki  Motosikal, Alat Ganti, Aksesori      
 B8  Kedai Jualan dan Membaiki  Kenderaan Bermotor Dan Jentera, Alat Ganti, Aksesori      
 B9  Kedai Papan Iklan/Papan Tanda      
 B10 Percetakan, Penerbitan, Electroplating       
 B11 Kedai Membuat/Menjual Gas Mudah Terbakar       
 B12 Industri perkhidmatan lain yang dijalankan secara turun temurun         Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

C - INDUSTRI LAIN

C INDUSTRI LAIN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 C1 Semua jenis industri lain       Tidak berkaitan  

D - PERUMAHAN

D PERUMAHAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 D1 Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar 
      Tidak berkaitan Perumahan bercampur digalakkan di dalam Zon Warisan dan dijarak 800 meter dari stesen TOD tertakluk kepada Draf Garis panduan Bandar Padat Berdaya Huni, JPBD Semenanjung Malaysia
D2 Rumah Terancang Berdensiti Sederhana 21 – 70 Unit/Ekar       Tidak berkaitan
D3 Rumah Terancang Berdensiti  Tinggi  > 70 Unit/Ekar       Tidak berkaitan
D4 Kegunaan bercampur perumahan       - Tertakluk kepada garis panduan kegunaan bangunan sepadan di dalam kawasan komersial bagi bangunan sedia ada.
- Pemajuan baru di atas tanah pemajuan minima  2 ekar dengan ruang lantai minima 450kaki persegi seunit
D5 Kuarters Kakitangan       Tidak berkaitan
D6 Asrama       Tidak berkaitan
D7 Rumah Kebajikan Masyarakat (Awam)       Tidak berkaitan
D8 Rumah Kebajikan Masyarakat (Swasta)       Tidak berkaitan

E - INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT

E INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 E1 Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan       Tidak berkaitan Tertakluk kepada budi bicara jabatan kerajaan berkaitan serta makluman kepada MBI untuk mengelakkan kacau ganggu awam.
E2 Institusi Swasta       Tidak berkaitan
E3 Keagamaan Awam       Tidak berkaitan
E4 Keagamaan Swasta       Tidak berkaitan
E5 Perkuburan Awam       Tidak berkaitan
E6 Perkuburan Swasta       Tidak berkaitan
E7 Pendidikan Awam       Tidak berkaitan
E8 Pendidikan Swasta       Tidak berkaitan
E9 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Awam       Tidak berkaitan
E10 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Swasta       Tidak berkaitan
E11 Institusi Keselamatan  Awam       Secara sementara dengan permit khusus
E12 Institusi Kesihatan (Awam)       Secara sementara dengan permit khusus

F - TANAH LAPANG DAN REKREASI

F TANAH LAPANG DAN REKREASI
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
F1 Tanah lapang       Tidak berkaitan Keutamaan kepada kegunaan tanah lapang dan rekreasi.
F2 Kemudahan  Sukan &
Rekreasi Awam
      Tidak berkaitan
F3 Kawasan Hijau       Tidak berkaitan

G - PENGANGKUTAN

G PENGANGKUTAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
G1 Semua jenis pengangkutan 
      Tidak berkaitan Galakan pengangkutan berintegrasi

H - INFRASTRUKTUR

H INFRASTRUKTUR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 H1 Semua jenis infrastruktur & Utiliti  kecuali pelupusan sisa 
      Tidak berkaitan Untuk menampung keperluan setempat

I - BADAN AIR

I BADAN AIR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI
 I1 Sungai dan rizab sungai 
      Tidak berkaitan Tertakluk kepada garis panduan JPS

 

 

Sub Enclave 5.2

LUAR KAWASAN KAWALAN Buffer Zone
Sub Enclave 5.2 : Enclave Komersial Tradisional Bersejarah
UTC-Jalan Sultan Idris Shah

SEMPADAN
(RUJUK PETA)

 1. Jalan Sultan Idris Shah (Utara)
 2. Jalan Dato Onn Jaafar (Timur),
 3. Lorong sisi UTC (Selatan)
 4. Tebingan Sungai Kinta (Barat)
 • se5_2
KOLUM I   ZON GUNA TANAH UTAMA PERNIAGAAN  PENGANGKUTAN 1. Semua pemajuan perlu mematuhi aspek perundangan, dasar, garis panduan dan piawaian kawasan warisan, garis panduan perancangan oleh PBN, PBT dan agensi-agensi teknikal.
2. Kawalan nisbah plot, kawalan densiti dan ketinggian tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan.
3. Mana-mana kegunaan yang tidak tersenarai atau jika terdapat percanggahan di dalam penyenaraian, undang –undang kecil MBI dan keputusan-keputusan Majlis Penuh akan mengatasi KPT ini.
4. Pertimbangan berasaskan merit boleh dibuat mengatasi kelas kegunaan ini bagi projek-projek kegunaan kerajaan dan projek berkepentingan negeri dan negara, tertakluk kepada kelulusan PBN.
 KOLUM II AKTIVITI UTAMA YANG DIBENARKAN MENGIKUT PANDUAN ZON A1: Runcit & Perkhidmatan Am
A2: Perkhidmatan Peribadi & Isi Rumah
A3: Kewangan & Perkhidmatan Ikhtisas
G1: Semua jenis pengangkutan dan kemudahan berkaitan
 KOLUM III  AKTIVITI LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN
                    Dibenarkan 
 

 Dibenarkan Dengan Syarat (rujuk syarat yang dikenakan)

   Menolak / Tidak Dibenarkan

A - AKTIVITI KOMERSIAL / TRED

A AKTIVITI KOMERSIAL / TRED ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 A1 Runcit Dan Perkhidmatan Am     Tidak berkaitan

Semua jenis komersial/ tred tertakluk kepada garis panduan kawasan warisan (core zone) dan Garis Panduan Pelesenan  MBI

Aktiviti penternakan burung walit tidak dibenarkan langsung di dalam kawasan core zone dan buffer zone

Semua pemasangan papan iklan dan papan tanda perlu mematuhi Garis Panduan Papan Iklan Kawasan Warisan

A2 Perkhidmatan Peribadi dan Isi Rumah     Tidak berkaitan
A3 Kewangan  Dan Perkhidmatan Iktisas     Tidak berkaitan
A4 Jualan Borong – Gudang Dan Pengedar     Dalam bangunan kemudahan pasar berpusat sahaja (UTC)
A5 Makanan Dan Minuman (dalam bangunan)     Tidak berkaitan
A6 Gerai penjaja (luar bangunan)     Hanya di kawasan yang dizonkan khusus
A7 Panggung wayang/dewan teater/disko kelab malam     Dalam bangunan kompleks komersial sahaja
A8 Hiburan Dan Riadah  Lain (dalam bangunan)     Tidak berkaitan
A9 Gelanggang sukan swasta (dalam bangunan)     Tidak berkaitan
A10 Taman Tema Luar     Tidak berkaitan
A11 Pejabat Perkhidmatan (Service Office)     Tidak berkaitan
A12 Penginapan Pelancong     Tidak berkaitan
A13 Komersial Asas Pelancongan     Tidak berkaitan
A14 Pangsapuri Servis (mixed used)     Hanya di dalam bangunan ditukarguna sahaja.
A15 SOHO (mixed used)     Dengan ruang lantai minima 450 kaki persegi minima di atas tanah pemajuan minima  2 ekar.
A16 Ruang Pameran/Galeri Seni dan Kraf /Muzium Swasta     Tidak berkaitan
A17 Stesen Minyak     Tidak berkaitan
A18 Tempat Letak Kereta     Tempat letak kereta swasta yang menyewa rizab pengangkutan
A19 Tadika & Pusat Jagaan Kanak-Kanak     Tidak berkaitan
A20 Pasar basah barangan harian (semua barangan)     Tidak berkaitan
A21 Kedai Menjual Batu Nisan/Keranda     Tidak berkaitan
A22 Tred lain yang dijalankan secara turun temurun     Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

B - INDUSTRI PERKHIDMATAN

B INDUSTRI PERKHIDMATAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 B1 Operasi Kitar Semula Barangan Lusuh     Tidak berkaitan 
Mana-mana kegunaan industri perkhidmatan yang dibenarkan dengan syarat masih tertakluk kepada garis panduan -garis panduan lain MBI serta Garis Panduan Perletakan dan Zoning oleh Jabatan Alam Sekitar.        
 B2  Kedai Menyimpan Barangan Pukal (Stor Dan Gudang)     Hanya untuk yang beroperasi sedia ada secara sah sahaja boleh terus beroperasi.
 B3  Kedai Menyimpan Kenderaan, Jentera (Garaj)    
 B4 Fondri, Pateri&  Barangan Logam    
 B5  Kedai Membaiki Barangan Isi Rumah    
 B6  Kedai Pembuat Bingkai Gambar    
 B7  Kedai Jualan  dan Membaiki  Motosikal, Alat Ganti, Aksesori    
 B8  Kedai Jualan dan Membaiki  Kenderaan Bermotor Dan Jentera, Alat Ganti, Aksesori    
 B9  Kedai Papan Iklan/Papan Tanda    
 B10 Percetakan, Penerbitan, Electroplating     
 B11 Kedai Membuat/Menjual Gas Mudah Terbakar     
 B12 Industri perkhidmatan lain yang dijalankan secara turun temurun       Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

C - INDUSTRI LAIN

C INDUSTRI LAIN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 C1 Semua jenis industri lain     Tidak berkaitan  Semua jenis industri tidak dibenarkan

D - PERUMAHAN

D PERUMAHAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 D1 Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar 
    Tidak berkaitan Perumahan bercampur digalakkan di dalam Zon Warisan dan dijarak 800 meter dari stesen TOD tertakluk kepada Draf Garis panduan Bandar Padat Berdaya Huni, JPBD Semenanjung Malaysia
D2 Rumah Terancang Berdensiti Sederhana 21 – 70 Unit/Ekar     Tidak berkaitan
D3 Rumah Terancang Berdensiti  Tinggi  > 70 Unit/Ekar     Tidak berkaitan
D4 Kegunaan bercampur perumahan     - Tertakluk kepada garis panduan kegunaan bangunan sepadan di dalam kawasan komersial bagi bangunan sedia ada.
- Pemajuan baru di atas tanah pemajuan minima  2 ekar dengan ruang lantai minima 450kaki persegi seunit
D5 Kuarters Kakitangan     Tidak berkaitan
D6 Asrama     Tidak berkaitan
D7 Rumah Kebajikan Masyarakat (Awam)     Tidak berkaitan
D8 Rumah Kebajikan Masyarakat (Swasta)     Tidak berkaitan

E - INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT

E INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 E1 Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan     Tidak berkaitan Tertakluk kepada budi bicara jabatan kerajaan berkaitan serta makluman kepada MBI untuk mengelakkan kacau ganggu awam.
E2 Institusi Swasta     Tidak berkaitan
E3 Keagamaan Awam     Tidak berkaitan
E4 Keagamaan Swasta     Tidak berkaitan
E5 Perkuburan Awam     Tidak berkaitan
E6 Perkuburan Swasta     Tidak berkaitan
E7 Pendidikan Awam     Tidak berkaitan
E8 Pendidikan Swasta     Tidak berkaitan
E9 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Awam     Tidak berkaitan
E10 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Swasta     Tidak berkaitan
E11 Institusi Keselamatan  Awam     Secara sementara dengan permit khusus
E12 Institusi Kesihatan (Awam)     Secara sementara dengan permit khusus

F - TANAH LAPANG DAN REKREASI

F TANAH LAPANG DAN REKREASI
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
F1 Tanah lapang     Tidak berkaitan Keutamaan kepada kegunaan tanah lapang dan rekreasi.
F2 Kemudahan  Sukan &
Rekreasi Awam
    Tidak berkaitan
F3 Kawasan Hijau     Tidak berkaitan

G - PENGANGKUTAN

G PENGANGKUTAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
G1 Semua jenis pengangkutan 
    Tidak berkaitan Galakan pengangkutan berintegrasi

H - INFRASTRUKTUR

H INFRASTRUKTUR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 H1 Semua jenis infrastruktur & Utiliti  kecuali pelupusan sisa 
    Tidak berkaitan Untuk menampung keperluan setempat

I - BADAN AIR

I BADAN AIR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
PERNIAGAAN PENGANGKUTAN
 I1 Sungai dan rizab sungai 
    Tidak berkaitan Tertakluk kepada garis panduan JPS

 

 

Sub Enclave 6.1

LUAR KAWASAN KAWALAN Buffer Zone
Sub Enclave 6.1 : Enclave Komuniti

 

SEMPADAN
(RUJUK PETA)

 1. Jalan Sultan Idris Shah, Lorong belakang Jalan Sultan Idris Shah (Selatan)
 2. Tebingan Sungai Kinta (Barat)
 3. Sempadan Taman D.R. Seenivasagam, Jln. Dato’ Seri Ahmad Said (Utara)
 4. Persiaran Greenhill (Timur).
 • se6_1
KOLUM I   ZON GUNA TANAH UTAMA INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT  PERNIAGAAN   PENGANGKUTAN KAWASAN LAPANG & REKREASI BADAN AIR 1. Semua pemajuan perlu mematuhi aspek perundangan, dasar, garis panduan dan piawaian kawasan warisan, garis panduan perancangan oleh PBN, PBT dan agensi-agensi teknikal.
2. Kawalan nisbah plot, kawalan densiti dan ketinggian tertakluk kepada garis panduan  kawasan warisan.
3. Mana-mana kegunaan yang tidak tersenarai atau jika terdapat percanggahan di dalam penyenaraian, undang –undang kecil MBI dan keputusan-keputusan Majlis Penuh akan mengatasi KPT ini.
4. Pertimbangan berasaskan merit boleh dibuat mengatasi kelas kegunaan ini bagi projek-projek kegunaan kerajaan dan projek berkepentingan negeri dan negara, tertakluk kepada kelulusan PBN.
 KOLUM II AKTIVITI UTAMA YANG DIBENARKAN MENGIKUT PANDUAN ZON E1:Kemudahan Keagamaan Awam A1: Runcit & Perkhidmatan Am
A2: Perkhidmatan Peribadi & Isi Rumah
A3: Kewangan  &Perkhidmatan Ikhtisas
G1: Semua jenis pengangkutan dan kemudahan berkaitan  F1: Tanah Lapang
F3:
Kawasan Hijau
I1: Semulajadi
 KOLUM III  AKTIVITI LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN
                    Dibenarkan 
 

 Dibenarkan Dengan Syarat (rujuk syarat yang dikenakan)

   Menolak / Tidak Dibenarkan

A - AKTIVITI KOMERSIAL / TRED

A AKTIVITI KOMERSIAL / TRED ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 A1 Runcit Dan Perkhidmatan Am           Tidak berkaitan

Semua jenis perniagaan/ tred tertakluk kepada garis panduan kawasan warisan (core zone) dan garis panduan pelesenan  MBI

Aktiviti penternakan burung walit tidak dibenarkan langsung di dalam kawasan core zone dan buffer zone

Semua pemasangan papan iklan dan papan tanda perlu mematuhi Garis Panduan Papan Iklan Kawasan Warisan

A2 Perkhidmatan Peribadi dan Isi Rumah           Tidak berkaitan
A3 Kewangan  Dan Perkhidmatan Iktisas           Tidak berkaitan
A4 Jualan Borong – Gudang Dan Pengedar           Tidak berkaitan
A5 Makanan Dan Minuman (dalam bangunan)           Hanya untuk menyokong keperluan dalaman zon guna tanah utama
A6 Gerai penjaja (luar bangunan)           Hanya di kawasan yang dizonkan khusus
A7 Panggung wayang/dewan teater/disko kelab malam           Tidak memberikan kacau ganggu kepada kawasan sekitar
A8 Hiburan Dan Riadah  Lain (dalam bangunan)           Tidak memberi kacau ganggu kepada kawasan sekitar
A9 Gelanggang sukan swasta (dalam bangunan)           Tidak berkaitan
A10 Taman Tema Luar           Tidak berkaitan
A11 Pejabat Perkhidmatan (Service Office)           Tidak berkaitan
A12 Penginapan Pelancong           Tidak berkaitan
A13 Komersial Asas Pelancongan           Tidak berkaitan
A14 Pangsapuri Servis (mixed used)           Tidak berkaitan
A15 SOHO (mixed used)           Dengan ruang lantai minima 450 kaki persegi minima di atas tanah pemajuan minima  2 ekar
A16 Ruang Pameran/Galeri Seni dan Kraf /Muzium Swasta           Tidak berkaitan
A17 Stesen Minyak           Tidak berkaitan
A18 Tempat Letak Kereta           Tempat letak kereta swasta yang menyewa rizab pengangkutan
A19 Tadika & Pusat Jagaan Kanak-Kanak           Tadika yang beroperasi di dalam kegunaan kerajaan dan menyokong keperluan setempat sahaja
A20 Pasar basah barangan harian (semua barangan)           Tidak berkaitan
A21 Kedai Menjual Batu Nisan/Keranda           Tidak berkaitan
A22 Tred lain yang dijalankan secara turun temurun           Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

B - INDUSTRI PERKHIDMATAN

B INDUSTRI PERKHIDMATAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 B1 Operasi Kitar Semula Barangan Lusuh           Tidak berkaitan 
Mana-mana kegunaan industri perkhidmatan yang dibenarkan dengan syarat masih tertakluk kepada garis panduan -garis panduan lain MBI serta Garis Panduan Perletakan dan Zoning oleh Jabatan Alam Sekitar.        
 B2  Kedai Menyimpan Barangan Pukal (Stor Dan Gudang)           Hanya yang telah beroperasi secara sah dan mematuhi garis panduan  pelesenan  MBI
 B3  Kedai Menyimpan Kenderaan, Jentera (Garaj)          
 B4 Fondri, Pateri&  Barangan Logam          
 B5  Kedai Membaiki Barangan Isi Rumah          
 B6  Kedai Pembuat Bingkai Gambar          
 B7  Kedai Jualan  dan Membaiki  Motosikal, Alat Ganti, Aksesori          
 B8  Kedai Jualan dan Membaiki  Kenderaan Bermotor Dan Jentera, Alat Ganti, Aksesori          
 B9  Kedai Papan Iklan/Papan Tanda          
 B10 Percetakan, Penerbitan, Electroplating           
 B11 Kedai Membuat/Menjual Gas Mudah Terbakar           
 B12 Industri perkhidmatan lain yang dijalankan secara turun temurun             Hanya yang telah mendapatkan pengesahan MBI sebagai tred turun temurun sahaja

C - INDUSTRI LAIN

C INDUSTRI LAIN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 C1 Semua jenis industri lain           Tidak berkaitan Semua jenis industri tidak dibenarkan

D - PERUMAHAN

D PERUMAHAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 D1 Rumah Terancang Berdensiti  Rendah 1 – 20 Unit/Ekar 
          Tidak berkaitan Perumahan bercampur digalakkan di dalam Zon Warisan dan dijarak 800 meter dari stesen TOD tertakluk kepada Draf Garis panduan Bandar Padat Berdaya Huni, JPBD Semenanjung Malaysia
D2 Rumah Terancang Berdensiti Sederhana 21 – 70 Unit/Ekar           Tidak berkaitan
D3 Rumah Terancang Berdensiti  Tinggi  > 70 Unit/Ekar           Tidak berkaitan
D4 Kegunaan bercampur perumahan           - Tertakluk kepada garis panduan kegunaan bangunan sepadan di dalam kawasan komersial bagi bangunan sedia ada.
- Pemajuan baru di atas tanah pemajuan minima  2 ekar dengan ruang lantai minima 450kaki persegi seunit dalam bangunan tukarguna sahaja.
D5 Kuarters Kakitangan           Tidak berkaitan
D6 Asrama           Tidak berkaitan
D7 Rumah Kebajikan Masyarakat (Awam)           Tidak berkaitan
D8 Rumah Kebajikan Masyarakat (Swasta)           Tidak berkaitan

E - INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT

E INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 E1 Institusi Awam/ Kegunaan Kerajaan           Institusi awam/kerajaan yang dijalankan secara sementara dengan permit khusus sahaja Tertakluk kepada budi bicara jabatan kerajaan berkaitan serta makluman kepada MBI untuk mengelakkan kacau ganggu awam
E2 Institusi Swasta           Tidak berkaitan
E3 Keagamaan Awam           Keagamaan awam yang dijalankan secara sementara dengan permit khusus
E4 Keagamaan Swasta           Tidak berkaitan
E5 Perkuburan Awam           Tidak berkaitan
E6 Perkuburan Swasta           Tidak berkaitan
E7 Pendidikan Awam           Tidak berkaitan
E8 Pendidikan Swasta           Pendidikan swasta yang dibenarkan menyewa di dalam bangunan kerajaan
E9 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Awam           Kegunaan secara sementara dengan permit khusus sahaja dibenarkan dalam bangunan institusi
E10 Kegunaan Sivik Dan Kemasyarakatan  Swasta           Tidak berkaitan
E11 Institusi Keselamatan  Awam           Secara sementara dengan permit khusus
E12 Institusi Kesihatan (Awam)           Secara sementara dengan permit khusus

F - TANAH LAPANG DAN REKREASI

F TANAH LAPANG DAN REKREASI
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
F1 Tanah lapang           Tidak berkaitan Keutamaan kepada kegunaan tanah lapang dan rekreasi.
F2 Kemudahan  Sukan &
Rekreasi Awam
          Tidak berkaitan
F3 Kawasan Hijau           Tidak berkaitan

G - PENGANGKUTAN

G PENGANGKUTAN
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
G1 Semua jenis pengangkutan 
          Tidak berkaitan Galakan pengangkutan berintegrasi

H - INFRASTRUKTUR

H INFRASTRUKTUR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 H1 Semua jenis infrastruktur & Utiliti  kecuali pelupusan sisa 
          Tidak berkaitan Untuk menampung keperluan setempat

I - BADAN AIR

I BADAN AIR
ZON GUNATANAH UTAMA SYARAT KHUSUS YANG DIKENAKAN CATATAN
INSTITUSI & KEMUDAHAN MASYARAKAT PERNIAGAAN PENGANGKUTAN KAWASAN  LAPANG DAN REKREASI BADAN AIR
 I1 Sungai dan rizab sungai 
          Tidak berkaitan Tertakluk kepada garis panduan JPS

 


 

 

Ipoh

Bangunan Bulan Bintang 1940
Bangunan Chevrolet
Bangunan Chung Thye Phin
Bangunan Overseas Bank
Bangunan SPA Perak Muzium
Bangunan awal stesen keretapi
Bomba lama ipoh
Hugh Low Street 1887
HughLowStreet
Ipoh Club
Jalan Panglima
Jalan Sultan Yusuf 1962
bangunanpersekutuan
lam looking bazar
market- jalan laxamana
ntmarket
pejabat pos lama ipoh
simee