Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

KAEDAH PEMAKAIAN

Laporan Jilid 2 merupakan laporan yang memperincikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengawalan guna tanah dan aktiviti bandar dan rekabentuk bangunan warisan. Ia mempunyai garis panduan – garis panduan pembangunan tanah dan rekabentuk di kawasan warisan, merangkumi 6 jenis kawalan seperti Jadual 1.1 berikut:

 

KAEDAH PEMAKAIAN GARIS PANDUAN

 

JENIS KAWALAN / GARIS PANDUAN

GARIS PANDUAN TERLIBAT

1.0

PENGENALAN

 
2.0

KAWALAN PEMAJUAN GUNA TANAH (LAND USE SPATIAL)

 • 2.1  Kelas Penggunaan Tanah
 • 2.2  Kawalan Nisbah Plot
 • 2.3  Kawalan ketinggian bagi Core Zone, Buffer Zone dan ZPP.
3.0

PANDUAN UMUM PERANCANGAN DAN PEMULIHARAAN BANDAR DAN KAWASAN WARISAN.

 • 3.1  Permohonan Bagi Kebenaran Merancang Bagi Tapak dan Monumen Warisan.
 • 3.2  Garis Panduan Umum Pemuliharaan Tekstur dan Ciri-ciri Asal Bandar.
4.0

KAWALAN PERANCANGAN DAN REKABENTUK BANGUNAN WARISAN KATEGORI 1.

 • 4.1  Garis Panduan Kawalan Kerja-Kerja Pemuliharaan Bangunan Warisan Kategori 1.
 • 4.2  Penyelenggaraan Dan Pemuliharaan Bangunan Warisan
5.0

KAWALAN PERANCANGAN DAN REKABENTUK BANGUNAN WARISAN KATEGORI 2.

 • 5.1  Garis Panduan Kerja-kerja Pindaan Dan Tambahan Kepada Bangunan Warisan Kategori 2 – Kaedah A (di Deretan Rumah Kedai Yang Baik >70% good assembles).
 • 5.2  Garis Panduan Kerja-kerja Pindaan Kepada Bangunan Warisan Kategori 2 Dengan Menggunakan Kaedah Reinstate – Kaedah B.
 • 5.3  Garis Panduan Kawalan Kerja-kerja Pemuliharaan Bangunan Kategori 2.
6.0

KAWALAN PEMBANGUNAN BARU DALAM KAWASAN WARISAN

 • 6.1  Garis Panduan Kawalan Pembangunan Baru Secara Infill/Replacement Di Atas Lot Kosong di Persekitaran Rumah Kedai Warisan – Kaedah C.
 • 6.2  Garis Panduan Kawalan Perancangan dan Reka Bentuk Bangunan Free Standing di Kawasan Warisan
7.0

GARISPANDUAN – GARISPANDUAN LAIN BERKAITAN

 • 7.1  Garis Panduan Papan Tanda dan Papan Iklan
 • 7.2  Garis Panduan Penyediaan Laporan Impak Warisan

Carta 1.1

Carta 1.1: Pemakaian Garis panduan RKK Ipoh

 • rajah1-1

 

Ipoh

Bangunan Bulan Bintang 1940
Bangunan Chevrolet
Bangunan Chung Thye Phin
Bangunan Overseas Bank
Bangunan SPA Perak Muzium
Bangunan awal stesen keretapi
Bomba lama ipoh
Hugh Low Street 1887
HughLowStreet
Ipoh Club
Jalan Panglima
Jalan Sultan Yusuf 1962
bangunanpersekutuan
lam looking bazar
market- jalan laxamana
ntmarket
pejabat pos lama ipoh
simee