Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Berdasarkan kepentingan dan nilai warisan, pendekatan keseluruhan akan dibuat dalam bentuk tindakan pemeliharaan bandar (urban conservation) yang mana matlamatnya adalah seperti berikut,

Read more: Matlamat

Pada ketika ini Malaysia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di mana ia telah mencapai tahap yang agak membanggakan sejak beberapa tahun yang lepas. Rata-rata diseluruh negara boleh dilihat pembangunan sedang berlaku dan boleh dikatakan hampir semua golongan masyarakat telah disentuh dengan proses pembangunan ini. Ia selari dengan wawasan kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020. Pada tahap pembangunan yang sedang dialami sekarang, adalah tidak mustahil jika Malaysia mencapai wawasan tersebut dalam jangkamasa yang diharapkan.

Read more: Kesan Pembangunan Pesat Terhadap Imej 'Tempat' Dan Nilai-Nilai Budaya Setempat

  1. Menyediakan maklumat terperinci (melalui inventori) profil-  profil bangunan yang ada di Kawasan Pemeliharaan serta menggariskan tindakan-tindakan khusus bagi menjaga kepentingan nilai warisan bangunan-bangunan ini.
  2. Membuat cadangan penyesuai gunaan (guna bangunan) kepada bangunan-bangunan di kawasan pemeliharaan supaya setimpal dengan konteks nilai warisannya. (zon lama-revitalise semula zon ini).

    Read more: Objektif Pengekalan dan Pemeliharaan Warisan-warisan Bersejarah Majlis Bandaraya Ipoh

Pemeliharaan membawa pengertian yang lebih mendalam lagi dari hanya melihat peranan menjadi sumber tarikan pelancongan. Pengertian sebenarnya adalah berkait terus dengan pemahaman mengenai kepentingan 'tempat' dalam kehidupan kita. Mengikut Marquis-Kyle et al (1992).

Read more: Konsep Pemeliharaan Am - Pemeliharaan Di Dalam Konteks Peningkatan Kualiti Tempat Dan Kepentingan...

Kawasan Pemeliharaan Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) adalah kawasan warisan yang telah dikenalpasti di dalam Rancangan Struktur Ipoh 1998-2020 sebagai potensi pembangunan pelancongan berteraskan warisan sejarah dan telah diperincikan di dalam Rancangan Tempatan Kawasan Perancangan Pusat, RTKPP dengan penetapan sempadan Zon Pemeliharaan di kawasan terawal pembangunan bandar Ipoh yang mewarisi sebahagian besar ciri-ciri sejarah Bandaraya Ipoh.

More Articles...

Artikel Berkaitan