Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

TIDAK SELARAS DENGAN KEBENARAN MERANCANG ATAU PELAN BANGUNAN YANG TELAH DIUBAH SUAI

 

  • Seksyen 29, Akta 172 memperuntukkan kuasa kepada PBPT mengemukakan notis menghendaki pemaju mematuhi syarat-syarat yang dikenakan dalam kebenaran merancang yang diubahsuai; dan

Read More

  • Denda sehingga RM 100,000.00 atau penjara selama tempoh tidak melebihi enam (6) bulan atau kedua-duanya akan dikenakan dan denda tambahan sehingga RM 5,000.00 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu.

Artikel Berkaitan