Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

PENGUATKUASAAN PERANCANGAN BANDAR

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) memperuntukkan kuasa bagi pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT) bertindak sebagai penguatkuasa. Sebagai penguatkuasa, PBPT boleh mendakwa mana-mana pihak yang melakukan kesalahan di bawah akta ini. Semua kerja yang melibatkan pembangunan, perlu terlebih dahulu mendapatkan kebenaran merancang dari PBPT.

Dalam erti kata yang lain, semua perkara perlu dirujuk kepada PBPT terlebih dahulu Bagaimanapun terdapat perkara-perkara yang tidak memerlukan kebenaran merancang dan perkara tersebut adalah terkecuali dari penguatkuasaan ini.

 

Artikel Berkaitan