Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Memenuhi keperluan Tanah Bagi Menggalakkan Pembangunan

STRATEGI : Memenuhi keperluan Tanah Bagi Menggalakkan Pembangunan Pusat-pusat Petempatan Ke Arah Meningkatkan Kadar Urbanisasi.

1. Memperkukuhkan Fungsi Pusat Petempatan Melalui Cadangan Pengezonan Guna Tanah.

  1. Meningkatkan nilai hartanah di dalam kawasan bandar.
  2. Mewujudkan kawasan perindustrian dan perniagaan yang lebih kompetatif melalui pembukaan kawasan-kawasan baru.
  3. Mewujudkan persekitaran hidup yang lebih berkualiti tinggi dengan pengstrukturan guna tanah yang lebih jelas dan teratur.
    • Cadangan pembangunan baru zon perniagaan akan bertumpu di kawasan Pusat Bandar Ipoh dengan keluasan 276.20 hektar.
    • Kawasan potensi perumahan baru akan berttumpu di kawasan Klebang, Chemor dan Chepor.
    • Pengezonan baru kawasan perindustrian melibatkan kawasan Klebang dan IGB. Cadangan ini melibatkan pembesaran kawasan perindustrian sediada untuk memastikan pembangunan perindustrian yang lebih kompetatif.

Artikel Berkaitan