Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Mengukuhkan Pembangunan Perniagaan Dan Perkhidmatan

STRATEGI :   Mengukuhkan Pembangunan Perniagaan Dan Perkhidmatan Di Kawasan Pusat Bandar Mengikut Hierarki Dan Fungsi Yang Ditetapkan.

Cadangan Hierarki dan Kawasan Pusat Perniagaan Dan Perkhidmatan

  • Corak pembangunan dicadangkan tertumpu di koridor perbandaran sedia ada yang melibatkan pengukuhan aktiviti perniagaan dan perkhidmatan di rangkaian pusat petempatan.
  • Program pembangunan semula kawasan perniagaan usang khususnya di Pusat Bandar Ipoh, Chemor, Tambun, Lahat dan Tanjung Rambutan.
  • Penyediaan ruang lantai perniagaan baru tertumpu di Tanjung Rambutan, Bercham dan Tasek memandangkan penawaran daripada ruang lantai perniagaan komited dan ruang lantai kosong/tidak diduduki adalah mencukupi bagi menampung pertambahan penduduk sehingga tahun 2020.
  • Petunjuk1
  • Petunjuk2
  • Pusat_Perniagaan_dan_Perkhidmatan

Artikel Berkaitan