Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Mengoptimumkan Penggunaan Tanah

STRATEGI :    Mengoptimumkan Penggunaan Tanah dan Memperkemaskan Struktur Guna Tanah.

 

 1. Cadangan Kawasan Berpotensi Untuk Pembangunan Semula.
  • Tanah-tanah bandar yang terbiar dan kawasan usang akan dibangunkan dengan guna tanah yang lebih ekonomik.
  • Kawasan gudang terbiar, kawasan perumahan dan perniagaan usang akan dibangunkan dengan pembangunan perniagaan moden bagi meningkatkan imej Bandaraya Ipoh.
 2. Pengezonan Semula Kediaman Kepada Perniagaan Dalam Kawasan Pusat Bandar.
  • Nilai hartanah yang tinggi di kawasan pusat bandar mendorong kepada cadangan pengezonan semula kawasan kediaman bertujuan menjadikannya benda hidup.
  • Bangunan kediaman yang terlibat merupakan kediaman jenis sesebuah di sepanjang Jalan Dr Raja Nazrin Shah, Jalan Raja Dihilir dan Jalan Raja Permaisuri Bainun.
  • Pembangunan jenis free standing bagi tapak yang mempunyai keluasan minimum 0.41 hektar dengan pelbagai komponen pembangunan.


 • Kawasan_Potensi_Pembangunan_Semula
 • Pengezonan_Semula_Dalam_Pusat_Bandar
 • Petunjuk_Kawasan_Potensi_Pembangunan_Semula
 • Petunjuk_Pengezonan_Semula_Dalam_Pusat_Bandar