Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Mengintegrasikan Pembangunan Guna Tanah dan Sistem Pengangkutan

STRATEGI :    MENGINTEGRASIKAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH DAN SISTEM PENGANGKUTAN MELALUI GALAKKAN PEMBANGUNAN BERDENSITI TINGGI DAN PADAT DI SEKITAR PUSAT TRANSIT.

Cadangan Pembangunan Berorientasikan Transit

  • Sistem pengangkutan awam akan diintergrasikan di dalam perancangan guna tanah dengan menggunakan konsep Pembangunan Berorientasikan Transit (Transit Oriented Development - TOD).
  • TOD dicadangkan di 4 lokasi iaitu Lahat, Bandar Ipoh, IGB dan Chemor bagi meningkatkan mobiliti dan pemangkin kepada penggunaan pengangkutan awam terutamanya pengangkutan rel.
  • Mencadangkan laluan LRT dengan 6 stesen utama iaitu Pusat Bandaraya Ipoh, Meru Raya, Station 18, Simpang Pulai, Tanjung Rambutan dan Menglembu.
  • Mengintegrasikan_GunaTanah_dan_Pengangkutan

Artikel Berkaitan