Cadangan Hierarki Pusat Perniagaan Dan Perkhidmatan

TERAS 2: PEMBANGUNAN EKONOMI BERSEPADU

 

STRATEGI :    Mengukuhkan Pembangunan Perniagaan Dan Perkhidmatan Di Kawasan Pusat Bandar Mengikut Hierarki Dan Fungsi Yang Ditetapkan.

 

1.     Cadangan Hierarki Pusat Perniagaan Dan Perkhidmatan