Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Cadangan Hierarki Pusat Perniagaan Dan Perkhidmatan

TERAS 2: PEMBANGUNAN EKONOMI BERSEPADU

 

STRATEGI :    Mengukuhkan Pembangunan Perniagaan Dan Perkhidmatan Di Kawasan Pusat Bandar Mengikut Hierarki Dan Fungsi Yang Ditetapkan.

 

1.     Cadangan Hierarki Pusat Perniagaan Dan Perkhidmatan

  • Corak pembangunan dicadangkan tertumpu di koridor perbandaran sedia ada yang melibatkan pengukuhan aktiviti perniagaan dan perkhidmatan di rangkaian pusat petempatan.
  • Program pembangunan semula kawasan perniagaan usang khususnya di Pusat Bandaraya Ipoh, Chemor, Tambun, Lahat dan Tanjung   Rambutan.
  • Penyediaan ruang lantai perniagaan baru tertumpu di Tanjung Rambutan, Bercham dan Tasek memandangkan penawaran daripada ruang lantai perniagaan komited dan ruang lantai kosong/tidak diduduki adalah mencukupi bagi menampung pertambahan penduduk sehingga tahun 2020.

 

  • legend
  • pelan_ipoh
  • s3-legend

Artikel Berkaitan