Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Membangunkan Destinasi Pelancongan Dan Produk Pelancongan

STRATEGI     Membangunkan Destinasi Pelancongan Dan Produk Pelancongan Yang Berkualiti, Berdaya Maju Dan Berdaya Saing Bagi Mempelbagaikan Sumber Ekonomi.


Cadangan Pembangunan Ekopelancongan Di Kawasan Hutan Simpan Kekal Kledang Saiong Dan Hutan Simpan Kekal Bukit Kinta serta Bukit Batu Kapur dengan komponen sokongan.

  • eko-plan

Cadangan Pembangunan Pelancongan Homestay Kampung Ulu Chepor, Perkampungan Orang Asli Kg. Chadak di Hutan Simpan Kekal Bukit Kinta dan Gugusan Manjoi.

  • homestay

Pembangunan Pelancongan Berasaskan Sukan dan Rekreasi seperti Rock Climbing dicadangkan di kawasan kajian.

  • Ekopelancongan
  • eko_camping
  • eko_climbing

Cadangan Pembangunan Produk Agropelancongan Di Kawasan Taman Agro Limau Tambun seluas 311.84 hektar di sekitar Jalan Ampang Baru 6, Tambun

  • agro

Artikel Berkaitan