Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Destinasi Pelancongan Dan Produk Pelancongan

STRATEGI     Membangunkan Destinasi Pelancongan Dan Produk Pelancongan Yang Berkualiti, Berdaya Maju Dan Berdaya Saing Bagi Mempelbagaikan Sumber Ekonomi.


1.    Pengekalan Kawasan Pertanian

  1. Kawasan tanaman Limau Tambun yang terletak sekitar kawasan Ampang dan Tambun, dicadangkan untuk dikekalkan kerana kepentingan hasil tanaman tersebut kepada imej Bandaraya Ipoh serta sebagai kawasan tarikan pelancong asing.
  2. Kawasan pertanian sedia ada berhampiran dengan kawasan Hutan Simpan Kekal Kledang Saiong dan Hutan Simpan Kekal Bukit Kinta juga dicadang dikekalkan sebagai kawasan penampan untuk memastikan pemeliharaan kawasan hutan simpan kekal.
  • Kawasan_Pengekalan_Pertanian

Kawasan Pengekalan Pertanian

  1. Limau Tambun
  2. Pertanian Homestead
  3. Pertanian berhampiran hutan simpan kekal
  4. Tanah Pertanian Kelas II di luar kawasan pembangunan