Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Pembangunan Bandaraya Ipoh Berteraskan ICT Ke Arah Mencapai K-State

STRATEGI     Pembangunan Bandaraya Ipoh Berteraskan ICT Ke Arah Mencapai K-State

  • ict

Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Di MSC Meru Raya

  • MSC_dMeruRaya

Pembangunan ICT Ke Arah Pencapaian K- State

  • ICT_KeArah_Pencapaian_KState

 

 

 

 

Artikel Berkaitan