Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Pembangunan Kawasan Petempatan Desa

STRATEGI   :     Pembangunan Kawasan Petempatan Desa Dan Menaiktaraf Kemudahan Infrastruktur Bagi Mewujudkan Persekitaran Hidup Yang Lebih Berkualiti.


Program Pembangunan Kampung Bagi Meningkatkan Kualiti Hidup Penduduk

 1. Program Penjanaan Kampung Tradisi.
  • Cadangan penambahan kepadatan kediaman di kampung-kampung tradisi yang menerima tekanan pembangunan daripada lot berjiran.
  • Kepadatan perumahan yang dicadangkan adalah kepadatan rendah iaitu 4-20 unit/ ekar.
 2. Program PengezonanSemula Kampung Baru.
  • Memenuhi permintaan terhadap ruang lantai perniagaan dalam kawasan kampung baru.
  • Mengawal masalah pembangunan perniagaan yang tidak terancang.
 • Pembangunan_Kawasan_Petempatan_Desa

Artikel Berkaitan