Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Meningkatkan Ekonomi Penduduk Desa

STRATEGI     Meningkatkan Ekonomi Penduduk Desa Melalui Penglibatan Dalam Sektor Pelancongan Dan Industri Desa

1.     Meningkatkan Penglibatan Penduduk Tempatan Di Dalam Pembangunan Pelancongan

 • Kawasan Rekreasi Air Terjun Ulu Chepor yang diusahakan oleh JKKK Kampung Ulu Chepor dicadangkan untuk dipromosikan sebagai salah satu produk pelancongan berasaskan alam semulajadi.
 • Program homestay diperkenalkan di kawasan Kg. Ulu Chepor, Perkampungan Orang Asli Kg. Chadak dan Gugusan Manjoi kerana persekitaran kampung yang menarik dan lokasinya yang terletak di pinggir pusat bandar.

2.     Peningkatan Produktiviti Kawasan Petempatan Desa Melalui Kluster Industri Desa

 • Pengelompokan industri desa di kawasan industri terancang dengan kemudahan yang teratur dan pusat pengumpulan produk bagi tujuan pemasaran oleh pihak FAMA dan Jabatan Pertanian.
 • Kluster industri desa dicadangkan di kawasan:-
 • Kg. Tersusun Sg. Rapat
 • RPT Sri Ampang 2
 • Kg. Tasek
 • Kg. Ulu Kuang
 • Gugusan Manjoi
 • Kg. Kacang Putih
 • Penglibatan_Penduduk_Tempatan

Artikel Berkaitan