Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Penyelenggaraan Sistem Perparitan

STRATEGI :    Melaksanakan Program Pengurusan Air Larian Dan Penyelenggaraan Sistem Perparitan Secara Mampan

  1. Pembangunan Sistem Saliran Bandar Secara Bersepadu
  • Cadangan berpandukan kepada Pelan Induk Saliran Ipoh melibatkan kerja- kerja menaiktaraf sungai, cadangan sistem perparitan baru, penyediaan kolam tadahan air peringkat komuniti dan wilayah, pemasangan minor dan major Gross Pollutant Trap (GPT).
  • Penyelenggaraan_Sistem_Perparitan

Artikel Berkaitan