Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Merancang Pembangunan Perumahan Yang Mencukupi

TERAS 4: KOMUNITI SEJAHTERA

STRATEGI : Merancang Pembangunan Perumahan Yang Mencukupi Dan Berkualiti Untuk Memenuhi Keperluan Pelbagai Golongan Penduduk

1. Cadangan Pembangunan Kawasan Perumahan Baru;

  • Pengezonan kawasan kediaman dibahagikan kepada 3 kategori iaitu:-

√ Kediaman 1 : Kediaman sedia ada dan komited
√ Kediaman 2 : Pembangunan kediaman di kawasan kampung tradisi
√ Kediaman 3 : Kawasan potensi pembangunan perumahan

  • Pembangunan perumahan baru digalakkan di kawasan kediaman 1 iaitu di kawasan infill khususnya bagi pusat bandar manakala pembangunan di kediaman 3 iaitu di kawasan greenfield hanya melibatkan kawasan pertanian yang tidak produktif.
  • Pendekatan Land Release Scheme mengikut keperluan dicadangkan untuk kawasan Kediaman 3.

2. Menyediakan Perumahan Mampu Milik Yang Mencukupi;

  • Pada tahun 2020, dianggarkan keperluan perumahan mampu milik adalah berjumlah 1,904 unit dan 4 kawasan dicadangkan iaitu di Chemor, Taman Cherry, Menglembu dan Silibin.
  • Keluasan_Kawasan_Kediaman_Sediada_Komited_dan_Berpotensi
  • Keperluan_Perumahan_Mampu_Milik
  • Pembangunan_Kawasan_Perumahan_Baru

Artikel Berkaitan