Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Meningkatkan Tahap Pengurusan Lalu Lintas Dan Kemudahsampaian

TERAS 3: PERHUBUNGAN DAN KEMUDAHSAMPAIAN YANG EFISIEN

STRATEGI :   Meningkatkan Tahap Pengurusan Lalu Lintas Dan Kemudahsampaian

 

 1. Cadangan Jalan Baru di Klebang, Tanjung Rambutan, Kawasan Perindustrian IGB dan Chepor.
 2. Cadangan Jalan Lingkaran.
  • Cadangan Jalan Lingkaran Dalam (Inner Ring Road) bagi menyuraikan lalulintas di pusat bandar ke luar pusat bandar dengan lancar dan teratur pada peringkat pertama.
  • Cadangan Jalan Lingkaran Tengah (Middle Ring Road) bagi menyuraikan lalulintas di pusat bandar ke luar pusat bandar pada peringkat ke dua.
 3. Cadangan Persimpangan dan Pembaikan Persimpangan Sedia Ada.
 4. Kedudukan persimpangan yang bersesuaian terutamanya persimpangan bertingkat pada lebuh raya akan membolehkan tahap kemudahsampaian ke sesuatu destinasi perjalanan dapat dipertingkatkan dengan berkesan.
 5. Cadangan Naik Taraf Jalan.
 • Lalulintas
 • naik-taraf-jalan

Artikel Berkaitan