Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Profail Kawasan RT

Profail Kawasan RT

  • luasikutmukim

 Keluasan
Kawasan Draf Rancangan Tempatan Ipoh 2020 meliputi keseluruhan kawasan di bawah Pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) dengan keluasan 64,257.00 hektar.

 

  • gunatanahsemasa
  • hieraki petempatan
  • lokasi

 Lokasi
Kawasan DRT Ipoh terletak di dalam Daerah Kinta yang disempadani oleh Daerah Kuala Kangsar di bahagian utara dan barat, Daerah Gua Musang di bahagian timur manakala Majlis Daerah Batu Gajah dan Majlis Daerah Kampar di bahagian selatan.


Penduduk
Dianggarkan penduduk di kawasan Ipoh pada tahun 2007 adalah berjumlah 621,000 orang. Pada tahun 2020, penduduk Ipoh akan mencapai jumlah 800,300 orang. Jumlah penduduk ini merangkumi 29.9% daripada keseluruhan penduduk Negeri Perak pada tahun 2020.