Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Konsep Pembangunan

Perbandaran Berteraskan ’Multi Nucleus’ serta Koridor Pengangkutan.

Pembangunan secara seimbang di samping mengeksploitasi potensi Lebuhraya dan laluan keratapi berkembar KTMB sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi dan kawasan perbandaran masa hadapan.

Mewujudkan pusat ‘multi nucleas’ mengikut fungsi dan mengintegrasikan Pembangunan Berorientasikan Transit (Transit Oriented Development) berintensiti tinggi di lokasi-lokasi strategik sepanjang koridor pembangunan.

 

  • komponenpemb
  • konsep-legend
  • konsep
  • kwspembangunanlegend