Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

BAGAIMANA PIHAK AWAM BOLEH TERLIBAT DALAM RANCANGAN PEMAJUAN ?

Penyediaan rancangan pemajuan memberi kesan secara langsung kepada penduduk tempatan dan Akta 172 membolehkan orang awam mengambil bahagian di dalam penyediaannya;

Read more: BAGAIMANA PIHAK AWAM BOLEH TERLIBAT DALAM RANCANGAN PEMAJUAN ?

APAKAH PERANAN AWAM DALAM PENYEDIAAN RANCANGAN PEMAJUAN?

Anda selaku orang awam boleh menyumbang pendapat konstruktif sebagai input dalam perancangan bandar melalui penyertaan awam pada peringkat publisiti dalam proses penyediaan rancangan pemajuan;

Read more: APAKAH PERANAN AWAM DALAM PENYEDIAAN RANCANGAN PEMAJUAN?

Artikel Berkaitan