Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Kledang Saiong - Bukit Kinta

BP 7 : HUTAN SIMPAN KEKAL KLEDANG SAIONG

  • Kira-kira 99.23% dari keluasan BP 7 meliputi kawasan Hutan Simpan Kekal Klebang Saiong.
  • Dicadangkan kawasan ini dikekalkan serta memelihara kawasan hutan simpan kerana ianya terletak dalam kawasan KSAS Tahap II.
  • HUTAN_SIMPAN_KEKAL_KLEDANG_SAIONG
  • Petunjuk


BP 8 : HUTAN SIMPAN KEKAL BUKIT KINTA

  • Kira-kira 99.01% dari keluasan BP 8 meliputi kawasan Hutan Simpan Kekal Bukit Kinta.
  • Dicadangkan untuk mengekal serta memelihara kawasan hutan simpan kerana ianya terletak dalam kawasan KSAS Tahap II
  • HUTAN_SIMPAN_KEKAL_BUKIT_KINTA
  • Petunjuk

Artikel Berkaitan