Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Meru – Jelapang – Silibin - Menglembu

MERU – JELAPANG – SILIBIN - MENGLEMBU

  • Guna tanah tepu bina meliputi kira – kira 49.24% dan 34.20% merupakan guna tanah kediaman.
  • Guna tanah pertanian yang dikekalkan meliputi 12.51% dan 8.85% merupakan kawasan industri terancang.
  • Kawasan perniagaan utama terdiri daripada 2.19% dan tertumpu di Menglembu, Buntong, Silibin, Jelapang dan Meru.
  Zon Guna BP 6 Meru – Jelapang – Silibin -Menglembu, 2020           
Kediaman 1 1902.87
Kediaman 3 406.89
Perniagaan & Perkhidmatan 150.65
Perindustrian 607.21
Institusi & Kemudahan Masyarakat 266.50
Tanah Lapang & Rekreasi 447.01
Pertanian 860.5
Hutan 120.03
Infrastruktur & Utiliti 201.52
Badan Air 228.89
Pengangkutan 1686.11
JUMLAH 6878.20
  • MERU_JELAPANG_SILIBIN_MENGLEMBU

Artikel Berkaitan