Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Meru Raya – Chemor – Kanthan

CADANGAN GUNA TANAH BP 5 : MERU RAYA – CHEMOR – KANTHAN

  • Guna tanah tepubina meliputi kira-kira 38.97% dan 39.60% dikekalkan untuk pertanian.
  • 18.64% meliputi guna tanah kediaman dan 14.42% terdiri daripada guna tanah perindustrian.
  • Zon perniagaan utama tertumpu di Meru Raya dan Chemor.
  • MERU RAYA_CHEMOR_KANTHAN
  • Petunjuk

Artikel Berkaitan