Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Medan Ipoh – Bercham – Tasek – Tanjung Rambutan

CADANGAN GUNA TANAH BP 4 : MEDAN IPOH – BERCHAM – TASEK – TANJUNG RAMBUTAN

  • Guna tanah tepubina meliputi 56.41% daripada keluasan BP.
  • 35.99% daripada keluasan BP meliputi guna tanah kediaman, guna tanah perindustrian 10.94% dari keluasan BP dan cadangan mengekalkan 8.91% daripada keluasan BP bagi guna tanah pertanian.
  • Zon perniagaan utama akan tertumpu di Medan Ipoh, Bercham, Tasek dan Tanjung Rambutan iaitu kira-kira 2.62% dari keluasan BP.
  • MEDAN IPOH_BERCHAM_TASEK_TANJUNG RAMBUTAN

Artikel Berkaitan