Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Simpang Pulai, Gunung Rapat, Tambun, Bandar Sunway

CADANGAN GUNA TANAH BP 3 : SIMPANG PULAI, GUNUNG RAPAT, TAMBUN, BANDAR SUNWAY

  • Guna tanah tepubina meliputi 28.82% daripada keluasan BP dan 42.43% masih dikekalkan sebagai kawasan hutan.
  • Kawasan lapang meliputi 12.68% daripada keluasan BP melibatkan cadangan Gunung Rapat sebagai Taman Wilayah dan 14.73% merupakan guna tanah kediaman.
  • Guna tanah perniagaan tertumpu di kawasan Simpang Pulai, Medan Gopeng, Tambun dan Bandar Sunway.
  • Petunjuk
  • SIMPANG PULAIGUNUNG RAPATTAMBUNBANDAR SUNWAY