Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Cadangan Guna tanah 2020

Cadangan Pembangunan Kawasan Pentadbiran MBI

  • Kira-kira 47.4% guna tanah hutan akan dikekalkan yang terdiri daripada Hutan Simpan Kledang Saiong dan Hutan Simpan Kekal Bukit Kinta dan 8.9% meliputi guna tanah pertanian. Guna tanah tepubina meliputi 27.7% daripada keluasan kawasan pentadbiran MBI dan guna tanah perniagaan tertumpu antaranya di kawasan Pusat Bandaraya Ipoh.

 

  • Cadangan_Guna_Tanah_2020

Artikel Berkaitan