Apakah MURNInets

Apa Itu MURNInet (Asal) ?

Merupakan singkatan kepada Jaringan Penunjuk-Penunjuk Bandar Malaysia (Malaysian Urban Indicators Network). Satu pendekatan yang dapat mengukur dan menilai kemampanan sesebuah bandar serta kawasan gabungannya melalui penggunaan  Penunjuk-Penunjuk Bandar.

Objektif Awal MURNInet (Asal)

 

Isu Utama Kepada Perlunya Kajian Semula MURNInet

 


 

Kronologi Kajian Semula MURNInet (Penjenamaan Semula Kepada MURNINets)

 


 

MURNInets (Malaysian Urban Rural National Indicators Network on Sustainable Development)

 

Sumber