Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

ALAT-ALAT KAWALAN PEMBANGUNAN

Senarai alat Kawalan Pembangunan adalah seperti berikut,

 • Jenis atau pembangunan guna tanah yang dibenarkan.
 • Kepadatan penduduk.
 • Nisbah plot.
 • Kawasan plinth.
 • Anjakan bangunan.
 • Jarak antara bangunan.
 • Ketinggian bangunan.
 • Kawasan lapang dan rekreasi.
 • Tempat letak kereta.
 • Kemudahan masyarakat.
 • Jalan raya.
 • Landskap.
 • Ciri-ciri senibina.
 • Infrastruktur dan utiliti .
 • Pemotongan dan penambakan tanah.
 • Alam sekitar.
 • Saliran dan perparitan.
 • Dasar kerajaan.
 • Piawaian bagi sesuatu pembangunan khusus.
 • Caj pembangunan .

Artikel Berkaitan