Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

ADAKAH PEMOHON BOLEH MEMOHON KOS PAMPASAN SEKIRANYA TERDAPAT KES PENARIK BALIKAN KEBENARAN MERANCANG

  1. Seksyen 25 (3) (5) (6) Akta 172 memperuntukkan kos pampasan balik terhadap bangunan yang telah memperolehi kebenaran merancang.
  2. Sekiranya langkah membatalkan kebenaran merancang telah menyebabkan kerugian pada ianya boleh dituntut semula oleh pemohon dengan kos yang memadai.

Artikel Berkaitan