Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

TAHUKAH ANDA KEBENARAN MERANCANG YANG DILULUSKAN, BOLEH DITARIK BALIK OLEH PBPT

  1. Sesuatu kebenaran merancang yang diluluskan oleh pihak berkuasa perancang tempatan boleh ditarik balik sekiranya terdapat kepentingan awam yang dibenarkan mengatasinya.
  2. Perintah menarik semula kebenaran merancang perlu mendapat persetujuan dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerajaan Negeri.
  3. Pihak berkuasa perancang tempatan juga berhak untuk merobohkan apa-apa jua bentuk bangunan yang didirikan bagi maksud menarik balik kebenaran merancang [seksyen 25 (4) Akta 172].

Artikel Berkaitan