Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

APA YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH PEMOHON JIKA IA TIDAK PUAS HATI DENGAN KEPUTUSAN PBPT

  1. Pemohon yang tidak puas hati dengan keputusan pihak berkuasa perancang tempatan yang enggan beri kebenaran merancang atau kepada syarat-syarat dalam kebenaran merancang itu boleh mengemukakan rayuan kepada Lembaga Rayuan.
  2. Lembaga rayuan akan menyemak keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa perancang tempatan itu dengan mendengar dari kedua-dua pihak perayu dan pihak berkuasa perancang tempatan.
  3. Lembaga Rayuan seterusnya akan memutuskan sama ada mengekal, membatal atau mengubahsuai kebenaran merancang itu.

Artikel Berkaitan