Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

APA KAITAN KEBENARAN MERANCANG DENGAN PEMBANGUNAN?

 

Kebenaran merancang merupakan di antara proses yang perlu dilalui dalam mendapatkan kelulusan perancangan untuk sesuatu projek pembangunan.

Proses tersebut boleh dilihat seperti di bawah:

  • Kelulusan tukar syarat tanah
  • Kelulusan pelan susunatur (kebenaran merancang)
  • Kelulusan pelan pinta ukur (pre-comp plan)
  • Kelulusan pelan bangunan

Artikel Berkaitan