Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Fungsi

Berdasarkan kepada keperluan-keperluan jabatan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengawal dan merancang arah pembangunan Bandaraya Ipoh,

Read more: Info Jabatan

Apa itu Perancangan

Perancangan berkait rapat dengan masalah semasa sesuatu tempat pada satu jangka masa tertentu. Ianya berfungsi sebagai satu cara bagi menyelesaikan masalah atau merupakan cara-cara untuk merancang atau merancang secara terbaik (1). Berbagai definisi dikemukakan mengenai perancang dan di antaranya menyatakan perancangan.

Read more: Apa itu Perancangan

Fungsi Bahagian

{slider Bahagian Kawalan Pembangunan}

Memproses permohonan, menyelaras dan mengawal semua pembangunan fizikal bagi menentukan pembangunan yang sesuai dan teratur dalam kawasan Majlis berdasarkan kepada rancangan pemajuan dan perancangan yang wajar.

Read more: Fungsi Bahagian

Bahagian Rancangan Pemajuan

Memastikan MBI mempunyai Rancangan-Rancangan Pemajuan seperti yang dikehendaki di dalam Akta Perancang Bandar Dan Desa (Akta 172).

Read more: Bahagian Rancangan Pemajuan

Bahagian Penguatkuasaan Perancangan.

Objektif Penguatkuasaan Perancangan

Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan.

Penamaan Skim

Objektif menyediakan Penamaan Skim Pembangunan adalah seperti berikut :-

Read more: Penamaan Skim

  • CARTA

Artikel Berkaitan