Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Piawaian Perkedaian

Perkara Piawaian 

Saiz Lot

Rumah Kedai

 

 

                                                      

  1. 20’ x 70’
  2. 20’ x 75’
  3. 25’x 80’

                                                                         

Gerai
  1. 10’ x 20’
  2. 13’ x 32’
  3. 14’ x 20’
  4. 16’x 40’
  5. 8’x 12’

Pasar

0.03 Ekar (0.01 ha)

Stesen Minyak

12,000 kp

Saiz jalan dan bilangan unit.

Lorong Belakang
  1. 20’
  2. 30’ – bagi Pusat Bandar
Jalan Susur

50’

Maksimum Jumlah Unit

10% dari jumlah unit-unit bagi sesuatu pembangunan.

Artikel Berkaitan