Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Perusahaan Sarang Burung Layang-Layang

Garis Panduan Permohonan Lesen Premis Perusahaan Sarang Burung Layang-Layang

Perlu mendapatkan kelulusan perancangan dari segi kesesuaian tapak dan ulasan perancangan dari Jabatan Perancangan Bandar,Majlis Bandaraya Ipoh. Syarat – syarat kelulusan gunatanah dan bangunan perlu dipatuhi seperti :-

Read more: Perusahaan Sarang Burung Layang-Layang

'Home Office'

Garis Panduan Kawalan Perancangan Home Office

{tab Latarbelakang}

  1. Konsep ‘bekerja dari rumah’ atau lebih dikenali Home Office merujuk kepada mereka yang bekerja dari kediaman mereka, sama ada di rumah sesebuah, rumah berkembar ataupun teres.
  2. Konsep ini membolehkan seseorang mendapatkan sumber pendapatan ataupun kerjaya yang separa masa bagi memperolehi pendapatan sampingan untuk keluarga mereka.
  3. Di Malaysia, konsep bekerja dari rumah telah mula dipraktikkan oleh masyarakat tempatan tetapi belum lagi diamalkan secara meluas. Kini, terdapat sebahagian individu yang telahpun menjalankan kegiatan bekerja dari rumah secara kecil-kecilan atau secara sepenuh masa seperti syarikat guaman, jururuding dan sebagainya. Aktiviti ini dijalankan secara tidak berlesen dan adakalanya mendapat bantahan daripada penduduk setempat.
  4. Namun begitu, Pihak Berkuasa Tempatan belum lagi mengambil langkah kawalan khusus berkaitan dengannya.
  5. Oleh itu, adalah perlu agar satu dasar yang sesuai dirangka untuk kegunaan kelulusan.

Read more: 'Home Office'

Garispanduan Sukan dan Hiburan

Mengikut kelas kegunaan, sukan dan hiburan dapat dikelaskan kepada kategori berikut :

Read more: Garispanduan Sukan dan Hiburan

Pameran dan Penjualan

Dalam konteks garis panduan ini penjualan adalah suatu penawaran terhadap barangan yang telah siap digunakan atau barangan yang melibatkan pertukaran barangan dan wang di antara dua pihak. Manakala pameran adalah memperagakan sesuatu barangan yang telah siap atau yang belum diproses. Aktiviti-aktiviti pameran dan penjualan ini melibatkan aktiviti-aktiviti pameran dan penjualan ini melibatkan aktiviti sepertii pameran dan penjualan kenderaan-kenderaan baru, perabut, barangan elektrik dan sebagainya.

Read more: Pameran dan Penjualan

Pameran Kenderaan Terpakai

Aktiviti pameran kenderaan terpakai adalah merupakan aktiviti yang melibatkan pameran dan jualan kenderaan-kenderaan bermotor yang terpakai (second hand value). Kenderaan terpakai yang dimaksudkan dalam garispanduan ini adalah seperti kereta, van, lori, traktor dan lain-lain kenderaan yang bermotor tidak termasuk dalam kelas A, B, B1, B2, B3 dan C (sepertimana kelas menurut Jabatan Perlesenan Kenderaan). Pada masa kini aktiviti-aktiviti ini adalah dibenarkan beroperasi di kawasan-kawasan yang dizonkan sebagai zon perdagangan dan zon industri.

Read more: Pameran Kenderaan Terpakai

Perniagaan Perkhidmatan

Industri perniagaan perkhidmatan adalah merupakan aktiviti yang dikelaskan sebgai aktiviti yang menjual barangan siap seperti menjual dan mengecas bateri, menjual dan memasang tayar, menjual alat-alat ganti kereta dan jentera kecil, aksessori kereta dan dobi layan diri. Aktiviti-aktiviti perniagaan perkhidmatan ini hendaklah mematuhi garispanduan industri ringan yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

Read more: Perniagaan Perkhidmatan

Artikel Berkaitan