Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Kelas Kegunaan Tanah G1

Zon Guna Tanah Infrastruktur dan Utiliti

 

AKTIVITI YANG DIBENARKAN

Kelas G1: Infrastruktur dan Utiliti

 

PERINTAH AM PEMBANGUNAN

PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN

  • Aktiviti infrastruktur dan utiliti dibenarkan di zon infrastruktur dan utiliti.

 

GUNA TANAH LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN

AKTIVITI SYARAT
 Kelas C2: Kuarters
  •  Untuk kegunaan pekerja sahaja.
 Kelas F1: Kemudahan Pengangkutan
  •  Penyediaan kemudahan tempat letak kenderaan yang mencukupi.

Catatan:

Kegunaan yang berkaitan dengan guna tanah infrastruktur dan utiliti.

Artikel Berkaitan