Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Kelas Kegunaan Tanah C1-C3

Kelas Kegunaan Tanah bagi Kediaman.

 

Zon Gunatanah Kediaman 1

KEDIAMAN 1 merujuk kepada zon perumahan sedia ada dan komited.

AKTIVITI YANG DIBENARKAN

KELAS C1 : RUMAH KEDIAMAN

 • Rumah Teres
 • Rumah Berkembar
 • Rumah Sesebuah
 • Rumah Pangsa
 • Perkampungan Tersusun
 • Perkampungan Baru

 KELAS C2 : KUARTERS

 • Kuaters Kerajaan
 • Kuaters Tentera
 • Kuaters Polis

PERINTAH AM PEMBANGUNAN

Penggunaan Tanah & Bangunan

i. Aktiviti rumah kediaman dibenarkan di kawasan :-

 • Zon Kediaman 1

ii. Aktiviti rumah kediaman jenis pangsa dan pembangunan bercampur dipertimbangkan di kawasan :-

 • Zon Perniagaan Terhad
 • Zon Perniagaan

 iii. Aktiviti kuartes dibenarkan di kawasan :-

 • Zon Kediaman 1
 • Zon Institusi dan Kemudahan Masyarakat.

 

KEGUNAAN LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN

Aktiviti Syarat

Kelas A1: Menjual Barangan

Kelas A3: Makanan dan Minuman

Kelas A4: Gerai Berkelompok
 • Perlu mematuhi Garis Panduan Perancangan Perniagaan.
 • Aktiviti perniagaan taraf kejiranan sahaja dibenarkan.
Kelas D1: Institusi Awam
 • Menyediakan kemudahan masyarakat taraf kejiranan.
 • Mematuhi Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat.
Kelas D2: Institusi Swasta
 • Penyediaan kemudahan masyarakat taraf kejiranan.

Kelas E1:

 • Lot permainan
 • Padang permainan
 • Perlu mematuhi Garis Panduan Perancangan Rekreasi dan Lanskap.

Kelas G1: Infrastruktur dan Utiliti

 • Penyediaan Kemudahan infrastruktur perlulah berdasarkan kepada keperluan agensi teknikal.

Catatan;

 1. Kepadatan perumahan berdasarkan kepada pelan kepadatan.
 2. Tambahan kepadatan akan dikenakan development charges.
 3. Kemudahan masyarakat perlu disediakan pada Fasa 1 pembangunan perumahan.
 4. Semua pembangunan kediaman perlu mempunyai jalan masuk yang sah.
 5. Mematuhi Garis Panduan Pembangunan Perumahan
 6. Mematuhi Garis Panduan Pembangunan Rumah Pangsa bagi cadangan pembangunan rumah pangsa.
 7. Mematuhi Garis Panduan Pembangunan Kondominium bagi pembangunan kondominium.

Zon Gunatanah Kediaman 2

 Kediaman 2 merujuk kepada pembangunan di kawasan kampung tradisi.

AKTIVITI YANG DIBENARKAN

Kelas C1 : Rumah Kediaman

 • Rumah Berkembar
 • Rumah Sesebuah

PERINTAH AM PEMBANGUNAN

Penggunaan Tanah & Bangunan

i. Aktiviti rumah kediaman dibenarkan di kawasan :-

 • Zon Kediaman 2

GUNA TANAH LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN

Aktiviti Syarat

Kelas A1: Menjual Barangan

Kelas A3: Makanan dan Minuman

Kelas A4: Gerai Berkelompok
 • Perlu mematuhi Garis Panduan Perancangan Perniagaan.
 • Aktiviti perniagaan taraf kejiranan sahaja dibenarkan.
 Kelas D1: Institusi Awam  
 • Menyediakan kemudahan masyarakat taraf kejiranan.
 • Mematuhi Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat.

Kelas E1:

 • Lot permainan
 • Padang permainan
 
 • Perlu mematuhi Garis Panduan Perancangan Rekreasi dan Lanskap. 
Kelas G1: Infrastruktur dan Utiliti
 • Penyediaan Kemudahan infrastruktur perlulah berdasarkan kepada keperluan agensi teknikal. 

Catatan:

 1. Cadangan pembangunan perumahan melalui pendekatan Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB).
 2. Mematuhi Garis Panduan Pembangunan Perumahan.

Zon Gunatanah Kediaman 3

Kediaman 3 merujuk kepada kawasan potensi pembangunan perumahan.

AKTIVITI YANG DIBENARKAN

Kelas C1 – Rumah Kediaman

 • Rumah Teres
 • Rumah Berkembar
 • Rumah Sesebuah
 • Rumah Pangsa
 • Rumah Bandar
 • Perkampungan Tersusun
 • Perkampungan Baru

Kelas C2 : Kuarters

 • Kuaters Kerajaan
 • Kuaters Tentera
 • Kuaters Polis
 • Kuaters Pekerja

Kelas C3 : Hostel / Asrama

 • Hostel Pelajar

PERINTAH AM PEMBANGUNAN

Penggunaan Tanah & Bangunan

i. Aktiviti rumah kediaman dibenarkan di kawasan :-

 • Zon Kediaman 3

ii. Aktiviti rumah kediaman jenis pangsa dan pembangunan bercampur dipertimbangkan di kawasan :-

 • Zon Perniagaan Terhad
 • Zon Perniagaan

iii. Aktiviti kuartes dibenarkan kawasan :-

 • Kediaman 3.
 • Zon Institusi dan Kemudahan Masyarakat.

iv. Aktiviti hostel / asrama dibenarkan di kawasan :-

 • Zon Kediaman 3

v. Aktiviti hostel / asrama boleh dipertimbangkan di kawasan :-

 • Zon Perniagaan Terhad
 • Zon Perniagaan

GUNA TANAH LAIN YANG DIPERTIMBANGKAN

AKTIVITI SYARAT

 Kelas A1: Menjual barangan.

Kelas A3: Makanan dan Minuman.

Kelas A4: Gerai berkelompok

 

 • Perlu mematuhi Garis Panduan Perancangan Perniagaan.
 • Aktiviti perniagaan taraf kejiranan sahaja dibenarkan.

 

 Kelas D1: Institusi Awam
 •  Penyediaan kemudahan masyarakat taraf kejiranan.
 • Mematuhi Garis Panduan Peancangan Kemudahan Masyarakat.

Kelas E1:

 • Lot permainan
 • Padang permainan
 • Perlu mematuhi Garispanduan Perancangan Rekreasi & Lanskap.
Kelas G1: Infrastruktur dan Utiliti Penyediaan kemudahan infrastruktur perlulah berdasarkan kepada keperluan agensi teknikal.

 

Catatan;

 1. Kepadatan perumahan berdasarkan kepada pelan kepadatan.
 2. Tambahan kepadatan akan dikenakan development charges.
 3. Kemudahan masyarakat perlu disediakan pada Fasa 1 pembangunan perumahan.
 4. Semua pembangunan kediaman perlu mempunyai jalan masuk yang sah.
 5. Mematuhi Garis Panduan Pembangunan Perumahan
 6. Mematuhi Garis Panduan Pembangunan Rumah Pangsa bagi cadangan pembangunan rumah pangsa.
 7. Mematuhi Garis Panduan Pembangunan Kondominium bagi pembangunan kondominium.