Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Pemancar Telekomunikasi

Garis Panduan Kawalan Perancangan Menara Pemancar Telekomunikasi

Kehendak Pembinaan

Pembinaan semua menara pemancar telekomunikasi hendaklah berpandukan kepada jarak minimum dalam jadual berikut :-

    • Jarak Minimum Menara Dari Bangunan Terdekat (Meter)

Kediaman

Ketinggian Menara bawah daripada 45m = 20m (65’)

Ketinggian menara 45m dan lebih = 30m (98’)

Industri

Ketinggian Menara bawah daripada 45m = 5m (16’)

Ketinggian menara 45m dan lebih = 10m (32’)

  • Penjelasan : ukuran-ukuran jarak dalam jadual ini ditetapkan bagi memastikan jarak minimum bagi memenuhi keperluan estatika dan untuk keselamatan fizikal para penghuni bangunan (misalnya daripada alat perkakas terjatuh daripada menara – falling objects) bukan jarak bagi keselamatan daripada menara, kerana tahap sinaran adalah rendah. Ukuran ini memenuhi piawaian regulatory Framework On The Sharing of Radiocommunications Infrastruktur (REG – R002), Jabatan Telekomunikasi Malaysia; 1Ogos 1998.
  • Ukuran- ukuran dalam jadual ini dikira antara tepi menara dan tepi bangunan dan,
  • Ukuran jarak dalam jadual ini meliputi jarak menara dengan bangunan seperti kabin berdekatan menara yang merupakan sebahagian daripada sistem pemancar telekomunikasi.

 

  1. Pembinaan manara telekomunikasi berdekatan bangunan institusi seperti rumah ibadat, hospital, sekolah dan dewan  orang ramai harusmengikut jarak bagi bangunan jenis kediaman.
  2. Kawasan menara hendaklah dipagar sepenuhnya dengan menyediakan pintu laluan masuk yang terkawal;
  3. Sekiranya didirikan di kawasan cerun,menara telekomunikasi hendaklah dilengkapi dengan sistem perparitan serta diambil langkah- langkah penstabilan cerun yang sewajarnya. Ini adalah untukmenjamin keselamatan dan kestabilan cerun dan menara;
  4. Pemotongan tanah yang minimum dan setaka tmencukupi sahaja untuk kerja-kerja binaan hendaklah dilaksanakan bagi kerja- kerja di atas tapak tanah yang bercerun; dan
  5. Permukaan tanah yang terdedah disebabkan kerja- kerja pembinaan ini hendaklah diambil langkah penstabilan segera untuk mengekalkan daripada berlakunya hakisan.

Artikel Berkaitan