Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Garis Panduan Aktiviti Pusat Jagaan Ibu-Ibu Selepas Bersalin

Garis Panduan Aktiviti Pusat Jagaan Ibu-Ibu Selepas Bersalin di premis kediaman sediada.

  1. Aktiviti ini memerlukan kelulusan kebenaran merancang.
  2. Merundingi jiran bersebelahan.

    Read more: Garis Panduan Aktiviti Pusat Jagaan Ibu-Ibu Selepas Bersalin

Pusat Penjagaan

Garis Panduan Kawalan Perancangan Pusat Penjagaan

Rumah Penjagaan yang merangkumi Rumah Penjagaan Orang Tua / Orang Cacat / Pesakit Otak. Aktiviti ini adalah bagi menyediakan penempatan kepada yangmemerlukan penjagaan dan kebajikan.
{tab Perintah Am}

Read more: Pusat Penjagaan

Taska & Tadika

Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA)

Iaitu mana-mana premis yang menjalankan aktiviti penjagaan kanak-kanak yang berumur sehingga empat tahun.

Taman Didikan Kanak-Kanak (TASKA)

Iaitu mana-mana premis yang menjalankan aktiviti pendidikan kepada kanak-kanak yang berumur di antara 5 - 6 tahun.

Institusi Berasrama

Institusi berasrama merupakan aktiviti penempatan kediaman yang memerlukan elemen-elemen penjagaan kepada penghuninya. Aktiviti ini merupakan satu kemudahan masyarakat yang penting kerana ia merupakan penempatan kediaman dan penjagaan kepada mereka yang tua, cacat anggota, penagih, pesakit otak dan juga kepada mereka yang memerlukan rawatan serta penghuni sekolah berasrama, kolej dan pusat latihan.

Read more: Institusi Berasrama

Artikel Berkaitan