Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Piawai Perumahan

Perumahan

             PERKARA                                                              PIAWAI                                      

Saiz Lot

Rumah Pangsa Kos Rendah

Rumah Pangsa Kos Sederhana

Rumah Pangsa Kos Tinggi

 

   Kawasan pembangunan sekurang-kurangnya 1 Ekar

 

Kondominium

   Sekurang-kurangnya 2 Ekar

Rumah Teres (1 Tingkat)
 1. 18’ x 65’
 2. 20’ x 75’
 3. 22’ x 75’
Rumah Berkelompok (2 Tingkat)
 1. 15’ x 45’
 2. 25’ x 45’
 3. 25’ x 54’
Rumah Berkelompok (3 Tingkat)
 1. 25’ x 54’
Rumah Berkembar
 1. 40’ x 80’
 2. 50’ x 90’
2800 kp (minimum)
Rumah Sesebuah
 1. 60’ x 90’
 2. 50’ x 80’
4500 kp (minimum

Luas Ruang Lantai

 1. Rumah Harga Murah
 2. Rumah Harga Sederhana
 3. Rumah Harga Sederhana Tinggi
 4. Rumah Harga Tinggi

Minima 450 Persegi

 1. 500’ – 600’ persegi
 2. 600’ – 800’ persegi
 3. 800’ – 1000’ persegi
 4. Tiada sekatan

Jarak Garisan Bangunan

Hadapan
 1. Semua jenis rumah berkecuali
 2. Rumah Pangsa
 3. Pembangunan di Jalan Utama
Belakang
 1. Rumah Teres dengan lorong belakang 10’
 2. Rumah berkembar/sesebuah
Sisi
 1. Lot Hujung
 2. Rumah berkembar/sesebuah dan berkelompok

 


20 kaki

40 kaki

40 kaki

 

5 kaki

 

10 kaki

 

 

20 kaki

10 kakI

 

Jarak antara Blok Pangsa

 1. Berhadapan
 2. Membelakang
 3. Sisi

 

80 kaki

40 kaki

30 kaki

 

Rintangan Api Rumah Teres

 

80 kaki

 

Panjang Maksima Deretan Rumah Teres

40 kaki

Tinggi Maksima Rumah Pangsa Tanpa Lif

30 kaki