Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Garispanduan Ternakan

Garispanduan Ternakan

Kawasan ternakan umumnya adalah kawasan binatang pemeliharaan. Ianya dilakukan sama ada secara komersial ataupun persendirian. Aktiviti ini memerlukan perancangan dan kawalan yang teliti supaya kesan-kesan negatif tidak timbul hasil perkembangan aktiviti ini.

Read more: Garispanduan Ternakan

Artikel Berkaitan