Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Piawaian dan polisi

PIAWAI / POLISI PERANCANGAN

 

PENGENALAN


Planning Standard atau piawaian perancangan dan garispanduan/polisi berkaitan perancangan adalah dikaitkan dengan matlamat perancangan itu sendiri yang pada dasarnya untuk :-

 1. Mengawal dan menggalakkan pembangunan dengan mengambilkira kesesuaian fizikal,budaya,kesejahteraan sosial disamping meningkat kualiti kehidupan penduduk.
 2. Memelihara dan melindungi sumber-sumber semulajadi,mengawal perubahan persekitaran serta kegunaan tanah supaya perubahan atau pencapaian material tidak membelakangkan persekitaran semulajadi kita.
 3. Menggalakkan dan menggunakan sumber-sumber awam dan persendirian untuk memenuhi kehendak-kehendak dan inspirasi masyarakat melalui perlaksanaan program-program yang disediakan.

Read more: Piawaian dan polisi

Piawai Perumahan

Perumahan

             PERKARA                                                              PIAWAI                                      

Saiz Lot

Rumah Pangsa Kos Rendah

Rumah Pangsa Kos Sederhana

Rumah Pangsa Kos Tinggi

 

   Kawasan pembangunan sekurang-kurangnya 1 Ekar

 

Kondominium

   Sekurang-kurangnya 2 Ekar

Rumah Teres (1 Tingkat)
 1. 18’ x 65’
 2. 20’ x 75’
 3. 22’ x 75’
Rumah Berkelompok (2 Tingkat)
 1. 15’ x 45’
 2. 25’ x 45’
 3. 25’ x 54’
Rumah Berkelompok (3 Tingkat)
 1. 25’ x 54’
Rumah Berkembar
 1. 40’ x 80’
 2. 50’ x 90’
2800 kp (minimum)
Rumah Sesebuah
 1. 60’ x 90’
 2. 50’ x 80’
4500 kp (minimum

Luas Ruang Lantai

 1. Rumah Harga Murah
 2. Rumah Harga Sederhana
 3. Rumah Harga Sederhana Tinggi
 4. Rumah Harga Tinggi

Minima 450 Persegi

 1. 500’ – 600’ persegi
 2. 600’ – 800’ persegi
 3. 800’ – 1000’ persegi
 4. Tiada sekatan

Jarak Garisan Bangunan

Hadapan
 1. Semua jenis rumah berkecuali
 2. Rumah Pangsa
 3. Pembangunan di Jalan Utama
Belakang
 1. Rumah Teres dengan lorong belakang 10’
 2. Rumah berkembar/sesebuah
Sisi
 1. Lot Hujung
 2. Rumah berkembar/sesebuah dan berkelompok

 


20 kaki

40 kaki

40 kaki

 

5 kaki

 

10 kaki

 

 

20 kaki

10 kakI

 

Jarak antara Blok Pangsa

 1. Berhadapan
 2. Membelakang
 3. Sisi

 

80 kaki

40 kaki

30 kaki

 

Rintangan Api Rumah Teres

 

80 kaki

 

Panjang Maksima Deretan Rumah Teres

40 kaki

Tinggi Maksima Rumah Pangsa Tanpa Lif

30 kaki

   

Artikel Berkaitan